نور

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نور

پاشا فاطمه

پاشا فاطمه

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

انسانی
قلى زاده

قلى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
نورى شيرازى رضا

نورى شيرازى رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
رستمى اميرعلى

رستمى اميرعلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زكوى

زكوى

حقوق|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
شهابى

شهابى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ملكى ابولفضل

ملكى ابولفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حسينى كالج سيدمصطفى

حسينى كالج سيدمصطفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

7سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
متولى حسين

متولى حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حبيبى فاطمه

حبيبى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خسروى خديجه

خسروى خديجه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
فلاحتى

فلاحتى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خسروى حنانه

خسروى حنانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-بومي مازندران / فرهنگيان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
اسلامى بلده شايان

اسلامى بلده شايان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عليزاده فاطمه

عليزاده فاطمه

حقوق|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
حبيبى فاطمه

حبيبى فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ابراهيمى محمد

ابراهيمى محمد

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
هدايتى زاده

هدايتى زاده

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اباذريان

اباذريان

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ترخان

ترخان

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ميرزائى سقزچى على

ميرزائى سقزچى على

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خطيب

خطيب

باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضائى فاطمه

رضائى فاطمه

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كاويانپور امير حسن

كاويانپور امير حسن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تارى

تارى

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
لورايى

لورايى

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خاكپور

خاكپور

مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ترك صلاح الدين كلا

ترك صلاح الدين كلا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صديقى

صديقى

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيازى محسنى ابوالفضل

نيازى محسنى ابوالفضل

حقوق|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سالاريان

سالاريان

حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ديوسالار

ديوسالار

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سالاريان

سالاريان

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بازيار

بازيار

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
علاء

علاء

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
يوسفيان

يوسفيان

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
جلينى

جلينى

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسينى سيدرضا

حسينى سيدرضا

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فلاح خرسند

فلاح خرسند

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
علائى اميررضا

علائى اميررضا

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
راعى مرتضى

راعى مرتضى

حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خواجه صالحانى حسين

خواجه صالحانى حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فياضى مهسا

فياضى مهسا

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كوزه گر كالجى

كوزه گر كالجى

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ترخان پور

ترخان پور

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميرزا آقائيان اميرى

ميرزا آقائيان اميرى

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علاء

علاء

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كوزه گر كالجى

كوزه گر كالجى

مهندسي معماري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خواجوندسريوى

خواجوندسريوى

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احدى

احدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گرجى

گرجى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آزرم سا حسناسادات

آزرم سا حسناسادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مقصودنيا

مقصودنيا

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نقيبى

نقيبى

حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسلامى

اسلامى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قائمى

قائمى

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كنعانى فائزه

كنعانى فائزه

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نورائى

نورائى

حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حبيبى

حبيبى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بالى

بالى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائيان

رضائيان

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرنيا

اكبرنيا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
روحانيان

روحانيان

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
5/31/2023 4:35:04 AM
Menu