بندر خمير

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بندر خمير

مريدى

مريدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حامدى فر

حامدى فر

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي هرمزگان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

امار|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اميرزاده

اميرزاده

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
6/3/2023 11:52:16 AM
Menu