خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خرمدره

حيدرى محمدرضا

حيدرى محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رضائى خرمى

رضائى خرمى

حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سلطانى سينا

سلطانى سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-بومي استان زنجان / مناطق محروم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
غنيمتى

غنيمتى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-بومي استان زنجان / مناطق محروم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ازلگينى مجيد

ازلگينى مجيد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان زنجان / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كلانترى كيميا

كلانترى كيميا

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضائى خرمى

رضائى خرمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كلانترى

كلانترى

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مقدم نژاد محمد

مقدم نژاد محمد

سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
مرادى سعيده

مرادى سعيده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
5/31/2023 10:51:53 PM
Menu