هفشجان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر هفشجان

عالى پور

عالى پور

مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
شريفى هانيه

شريفى هانيه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
غفورى

غفورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دمساز

دمساز

مهندسي معماري|دانشگاه يزد-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خواستار

خواستار

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صوفى

صوفى

مهندسي عمران|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

فيزيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جهان بين

جهان بين

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كيانپور

كيانپور

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/8/2023 11:13:04 PM
Menu