سوق دوگنبدان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سوق دوگنبدان

كلالى

كلالى

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
راهخداپور لادن

راهخداپور لادن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
توحيدى فر

توحيدى فر

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احسانى

احسانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پناهى دزكوه پژمان

پناهى دزكوه پژمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى طوف خيمه

احمدى طوف خيمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برومند

برومند

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پيشداد احمد

پيشداد احمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فروزش

فروزش

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/3/2023 2:21:40 AM
Menu