لالجين

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر لالجين

زارعى

زارعى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زارعى دلير فاطمه

زارعى دلير فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محبى

محبى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ظرافتى كامكار

ظرافتى كامكار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قادرى نيازى سميه

قادرى نيازى سميه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدى نبيئى

محمدى نبيئى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فرهمند ثابت

فرهمند ثابت

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقى مژگان

صادقى مژگان

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
تركمنى

تركمنى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/5/2023 9:53:28 AM
Menu