قروه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قروه

حسينى سيد محمد

حسينى سيد محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
كرميان سينا

كرميان سينا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
محمدى مهشيد

محمدى مهشيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
فلاحى پويا

فلاحى پويا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
كاشفى كيا محسن

كاشفى كيا محسن

مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
حاجيان

حاجيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عبدالملكى رضا

عبدالملكى رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آهنيان

آهنيان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خالديان

خالديان

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ناصر ابادى

ناصر ابادى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فلاحى عفيفه

فلاحى عفيفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمدى ساسان

محمدى ساسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خالديان

خالديان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
معظمى حامد

معظمى حامد

مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ايينى

ايينى

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
ايينى

ايينى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
گنجى

گنجى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مريدى

مريدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پهلوان مهدى

پهلوان مهدى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حبيبى پارسا

حبيبى پارسا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

مديريت بازرگاني|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معتمدى

معتمدى

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بيابانى

بيابانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اوسطى

اوسطى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرادحاصلى فريبا

مرادحاصلى فريبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اشرفى برزيده

اشرفى برزيده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نامور سعيد

نامور سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيهانى زهرا

كيهانى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خالديان

خالديان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خاتونى

خاتونى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سان احمدى نظر

سان احمدى نظر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرزادى

شيرزادى

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مخبرى

مخبرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فعلى

فعلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
منتشلو

منتشلو

باستانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
فعله گرى

فعله گرى

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ظهيرى فرد سجاد

ظهيرى فرد سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قرانى

قرانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جوزاده

جوزاده

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كلوندى

كلوندى

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فرهادنيا

فرهادنيا

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 6:49:52 PM
Menu