پلدختر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر پلدختر

مرادى مريم

مرادى مريم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
نصيرمقدس

نصيرمقدس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فتح الهى نژاد

فتح الهى نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی