خرم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خرم آباد

بهرامى

بهرامى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
بهاروند احمدى فاطمه

بهاروند احمدى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
خوارزمى

خوارزمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
نورالهى

نورالهى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سقائى ميردريكوند آرمين

سقائى ميردريكوند آرمين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
نظرى على

نظرى على

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
امرائى سميرا

امرائى سميرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رشيدى چگنى عاطفه

رشيدى چگنى عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محمدى پور

محمدى پور

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اميرى همايون

اميرى همايون

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شرفى ضمير

شرفى ضمير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
چگنى رضوان

چگنى رضوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمد زاده رومينا

محمد زاده رومينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
داودى فائزه

داودى فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زرافشانى

زرافشانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كرمخانى مهدى

كرمخانى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رشيدى خرم آباديان

رشيدى خرم آباديان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مهدى زاده روميانى

مهدى زاده روميانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
غلامى محمد رضا

غلامى محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پيريان شيخى

پيريان شيخى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بهرامى على

بهرامى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قاسمى تبار كيميا

قاسمى تبار كيميا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رشنو

رشنو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رحمانى سرابى

رحمانى سرابى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قاسمى كمالوند

قاسمى كمالوند

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ميربيك سبزوارى رضا

ميربيك سبزوارى رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
چهرى فاطمه

چهرى فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جعفر پور

جعفر پور

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شرفى امير محمد

شرفى امير محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
طولابى نژاد الهه

طولابى نژاد الهه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حاجى نژاد

حاجى نژاد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

زبان
پيرداده بيرانوند

پيرداده بيرانوند

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نعمتى هنم

نعمتى هنم

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نظرى فاطمه

نظرى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طاهر پور فائزه

طاهر پور فائزه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-بومي لرستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 59 آزمون

زبان
بهرامى حميدرضا

بهرامى حميدرضا

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دولت شا

دولت شا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
چراغى مهديه

چراغى مهديه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اميدنژاد

اميدنژاد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دريكوندى محسن

دريكوندى محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
داودى

داودى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صديقى زاده سجاد

صديقى زاده سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
موحديان

موحديان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شاكرمى اميرحسين

شاكرمى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ميرسالارى

ميرسالارى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شيرپور فولادى

شيرپور فولادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ميررضائى

ميررضائى

شيمي محض|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بهزادى آريا

بهزادى آريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خورسندى

خورسندى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
داودى

داودى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شاملوئى فاطمه

شاملوئى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
افتخارى روشنك

افتخارى روشنك

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هاتفى شجاع

هاتفى شجاع

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باباعلى

باباعلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ماسورى زهرا

ماسورى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ميرهاشميان

ميرهاشميان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كلهر

كلهر

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
تركاشوند

تركاشوند

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ولى پور

ولى پور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خدايى بهاروند

خدايى بهاروند

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ويس كرمى

ويس كرمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبدى نژاد امير حسين

عبدى نژاد امير حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدى مطلق فاطمه

محمدى مطلق فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جانى سرناوى

جانى سرناوى

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كريمى آرا حميد

كريمى آرا حميد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
احمدى چگنى

احمدى چگنى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سعادت پور داوود

سعادت پور داوود

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كاوسى

كاوسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طولابى

طولابى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دريكوند

دريكوند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پويا

پويا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كيانى مهر

كيانى مهر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جهانگيرى على

جهانگيرى على

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ميخك بيرانوند مجتبى

ميخك بيرانوند مجتبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شمس بيرانوند

شمس بيرانوند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تابان

تابان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
موسوى نژاد سيد ياسر

موسوى نژاد سيد ياسر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حداد

حداد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دلفانى

دلفانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دريكوندى

دريكوندى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طاهرزاده

طاهرزاده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اراک / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ساكى

ساكى

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سامانى زهرا

سامانى زهرا

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نظريان فيروز آبادى فاطمه

نظريان فيروز آبادى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پورجمشيد رضوان

پورجمشيد رضوان

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهرابى راد

مهرابى راد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افخمى

افخمى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پيمانى

پيمانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پيرمحمدى

پيرمحمدى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امرايى رضا

امرايى رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امرائى

امرائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهرابى

مهرابى

مديريت صنعتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
زينيوند مجرد

زينيوند مجرد

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روشنى زاده

روشنى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سپهوند

سپهوند

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سپهوند

سپهوند

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نظرى فاطمه

نظرى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كريمى چگنى

كريمى چگنى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بهارى

بهارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ظهرابى واحد آرينا

ظهرابى واحد آرينا

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
ميرزايى كيا

ميرزايى كيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پورصبرى

پورصبرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شاهين

شاهين

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

5سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
رستم پور كوثر

رستم پور كوثر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صحرايى

صحرايى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
پورهاديان

پورهاديان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
م گل كار

م گل كار

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طرهانى نژاد محمدامين

طرهانى نژاد محمدامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نقى بيرانوند

نقى بيرانوند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسيوند

موسيوند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رشيديان

رشيديان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يوسفوند رضا

يوسفوند رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابراهيمى نژاد

ابراهيمى نژاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خدارحمى چگنى

خدارحمى چگنى

زمين شناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بيرانوند اميرمحمد

بيرانوند اميرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شاكرمى

شاكرمى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يوسفوند

يوسفوند

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عباسى نژاد

عباسى نژاد

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

زيست شناسي|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ياراحمدى دانيال

ياراحمدى دانيال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمتى رضا

رحمتى رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسى على

عباسى على

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شرفى

شرفى

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلاطى پورمرادى

سلاطى پورمرادى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سپهوند حانيه

سپهوند حانيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ويسكرمى

ويسكرمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهاروندى

بهاروندى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رحيمى نژاد

رحيمى نژاد

حسابداري|دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شرفى

شرفى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زندى كوروش

زندى كوروش

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
احمدى فر

احمدى فر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
تاجى پور

تاجى پور

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دالوند

دالوند

مهندسي معدن|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پوريگانه پوريا

پوريگانه پوريا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رشيدى فرد فائزه

رشيدى فرد فائزه

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
حسنوند

حسنوند

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
موسوى ندروند

موسوى ندروند

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طاهريان

طاهريان

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرى احمدرضا

اميرى احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاهى وند

شاهى وند

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائى دولت شاه

رضائى دولت شاه

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نورالهى

نورالهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيازى پور

نيازى پور

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ياراحمدى

ياراحمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دلفان

دلفان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قادرى فر

قادرى فر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پيرايه

پيرايه

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
همت اميرحسين

همت اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قلاوند ليلا

قلاوند ليلا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بيرانوند راضيه

بيرانوند راضيه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملك فر

ملك فر

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملك آسا

ملك آسا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هدايت پور

هدايت پور

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدى بسطامى

عبدى بسطامى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بازگير چگنى

بازگير چگنى

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضا نژادى

رضا نژادى

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانيارى

دانيارى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفوند

يوسفوند

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمى منش

قاسمى منش

زمين شناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فولادوند مبينا

فولادوند مبينا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورحمزه

پورحمزه

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رشنو

رشنو

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سپهوند

سپهوند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شجاعى منش

شجاعى منش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاپى

پاپى

باستان شناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمودوند

محمودوند

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
معتمدى

معتمدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خادمى

خادمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

شيمي محض|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
همايونى

همايونى

زمين شناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بابائى نگار

بابائى نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بشيرى حانيه

بشيرى حانيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرزايى آذين

ميرزايى آذين

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ويس كرمى

ويس كرمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاكرمى

شاكرمى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قاسمى اصل

قاسمى اصل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى چولانديم

محمدى چولانديم

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تيمورى طولابى

تيمورى طولابى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امانى

امانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نورى پور

نورى پور

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دريكوند

دريكوند

مهندسي علوم دامي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دارائى

دارائى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بازوند

بازوند

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادق زاده

صادق زاده

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نيازى

نيازى

مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرهاديان

فرهاديان

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عزيزى پور

عزيزى پور

شيمي کاربردي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پاپى

پاپى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فلاحيان

فلاحيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پور مهدى

پور مهدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لطيف پور عبدلى

لطيف پور عبدلى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
خدادادپور

خدادادپور

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اميدى

اميدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميرزاوند

ميرزاوند

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كشورى تجرى

كشورى تجرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سپهوند

سپهوند

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فلاح

فلاح

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

رياضيات وکاربردها|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عليمراديان

عليمراديان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فرهادى

فرهادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامى ياراحمدى

غلامى ياراحمدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرامرزى طاقى

فرامرزى طاقى

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
طغيانى

طغيانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدپورى احمدوند

اسدپورى احمدوند

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دريكوند

دريكوند

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سرهنگى آناهيتا

سرهنگى آناهيتا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
نقدى پور

نقدى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
وزين

وزين

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رازانى

رازانى

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اصلاندقره داغى

اصلاندقره داغى

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شمس الدينى مقدم

شمس الدينى مقدم

شيمي کاربردي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سرخ بيان

سرخ بيان

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميرزانژاد فرد زهره

ميرزانژاد فرد زهره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سپه وند

سپه وند

رياضيات وکاربردها|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
جعفرى چگنى

جعفرى چگنى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شاكرمى

شاكرمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سگوند

سگوند

مهندسي معدن|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

زمين شناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/8/2023 2:36:35 PM
Menu