مس سرچشمه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مس سرچشمه

خالويى

خالويى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حكيمى پور

حكيمى پور

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
5/30/2023 3:38:43 PM
Menu