نگار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نگار

نگارستانى

نگارستانى

زبان شناسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بنى اسدنگارى

بنى اسدنگارى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
5/30/2023 7:27:22 AM
Menu