ماهان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ماهان

محمدشاهى

محمدشاهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهرابى ماهانى اميرحسين

مهرابى ماهانى اميرحسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پارسانژاد

پارسانژاد

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى سالارى

حسينى سالارى

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
موذن نعمت اللهى

موذن نعمت اللهى

زبان روسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
زندى گوهرريزى

زندى گوهرريزى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معين الدينى

معين الدينى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بلوچى ماهانى

بلوچى ماهانى

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
علينقى لنگرى

علينقى لنگرى

امار|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شهيدى زندى

شهيدى زندى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
عسكرى زاده

عسكرى زاده

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نوروزماهانى

نوروزماهانى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فلاحت نژاد ماهانى

فلاحت نژاد ماهانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فيض اللهى

فيض اللهى

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شادمان ماهانى

شادمان ماهانى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
پرناك

پرناك

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضائى گزكى

رضائى گزكى

تاريخ|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
5/30/2023 9:21:48 AM
Menu