ريگان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ريگان

آبيار

آبيار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خد ك

خد ك

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عيسايى

عيسايى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
آبيار

آبيار

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سابكى ژند

سابكى ژند

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
راوند

راوند

زبان وادبيات فارسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
دهقان زاده پشت ريگى

دهقان زاده پشت ريگى

تاريخ|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شهيكى

شهيكى

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عسكرى راد

عسكرى راد

فيزيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شهيكى نژاد جهان آبادى

شهيكى نژاد جهان آبادى

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهمنش

بهمنش

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شهاوردى پور

شهاوردى پور

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورجهانگير

پورجهانگير

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پارسا نژاد

پارسا نژاد

جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رستمى پور على آبادى

رستمى پور على آبادى

تاريخ|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

علوم قران وحديث|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
برزنگ

برزنگ

جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شهيكى

شهيكى

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
برزنگ

برزنگ

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 2:31:41 AM
Menu