رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رودبار

عبدالهى

عبدالهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

اديان وعرفان|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

جغرافيا|دانشگاه زابل / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
راه گان

راه گان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي سيستان وبلوچستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پاكدامن

پاكدامن

جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
داودى

داودى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
حبيب

حبيب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
چشم راه

چشم راه

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سالارى زهكلوت

سالارى زهكلوت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خادمى

خادمى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حقيقى نژاد

حقيقى نژاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
خرم نيا

خرم نيا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عيدى چهاريگان

عيدى چهاريگان

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
طالبى فرد

طالبى فرد

جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رويان

رويان

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گرگين پور

گرگين پور

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سابكى

سابكى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سهرابى

سهرابى

تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پادير

پادير

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جهش ش

جهش ش

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زمانخانى

زمانخانى

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

باستان شناسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اميرى ناروئى

اميرى ناروئى

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدى پور

محمدى پور

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نارويى

نارويى

فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حيدرزاده

حيدرزاده

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قدرتى

قدرتى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرامرزى نمداد

فرامرزى نمداد

جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرادى پوركى

مرادى پوركى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سالمى

سالمى

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قنبرى زاده چاه شاهى

قنبرى زاده چاه شاهى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حميدى نژاد

حميدى نژاد

مهندسي عمران|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سالمى نيا

سالمى نيا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرى حسين زاده

ميرى حسين زاده

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
درواژ

درواژ

تاريخ|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمودى فرد

محمودى فرد

مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نارويى

نارويى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حقيقى نژاد

حقيقى نژاد

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پاى رنج دلدارى

پاى رنج دلدارى

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غلامحسين زاده

غلامحسين زاده

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
غزوى

غزوى

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زمانخانى

زمانخانى

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پيرحسينى زاده

پيرحسينى زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زابلى فرد

زابلى فرد

تاريخ|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
5/30/2023 3:14:49 PM
Menu