راور

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر راور

پور منش

پور منش

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رضائى راورى

رضائى راورى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على آبادى راورى

على آبادى راورى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نخعى ده على

نخعى ده على

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
مومنى صائب

مومنى صائب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايزدپناه محمد آبادى

ايزدپناه محمد آبادى

علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كاربخش راورى

كاربخش راورى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سلمانى

سلمانى

اقتصاداسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شاه حسينى

شاه حسينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
5/30/2023 3:30:08 PM
Menu