جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جيرفت

فكورى

فكورى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

9سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
جهانبخش گروهى مرجان

جهانبخش گروهى مرجان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
شريفى لر

شريفى لر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
افضلى سيد اميرحسين

افضلى سيد اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

10سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
اخلاصپور

اخلاصپور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

7سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سيدى سرحد محمدمهدى

سيدى سرحد محمدمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
رستمى پور

رستمى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حقگو

حقگو

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خواجه بهرامى

خواجه بهرامى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
على توكلى

على توكلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مقبلى نسب سربيژن كيانوش

مقبلى نسب سربيژن كيانوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مشايخى ساردو

مشايخى ساردو

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
موحدى نژاد على

موحدى نژاد على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شجاع الدينى حافظ

شجاع الدينى حافظ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اميرانى پور محمدسعيد

اميرانى پور محمدسعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فاريابى محمدامين

فاريابى محمدامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دهش حجت

دهش حجت

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ميرساردو

ميرساردو

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اقتدارى

اقتدارى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ملايى بهرآسمان

ملايى بهرآسمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اميرى دومارى

اميرى دومارى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

5سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
كريمى نمچ محمدرضا

كريمى نمچ محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عليزاده امينه

عليزاده امينه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صفوى گردينى

صفوى گردينى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مقبلى مهدى

مقبلى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
افشارى پور عرفان

افشارى پور عرفان

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
توان على

توان على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاهرخى ساردو اميرحسين

شاهرخى ساردو اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاهرخى ساردو زهرا

شاهرخى ساردو زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عمرانى ساردو حسين

عمرانى ساردو حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
درگوش پور رئيسى

درگوش پور رئيسى

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
كمالى سراب

كمالى سراب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
افشارمنش

افشارمنش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خواجه حيدرى امين رضا

خواجه حيدرى امين رضا

مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مرادى بنى اسد

مرادى بنى اسد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مشايخى ساردوئى

مشايخى ساردوئى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كمالى سراب

كمالى سراب

مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
جوانمرد

جوانمرد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

6سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رضوانى مهنى

رضوانى مهنى

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مهنى

مهنى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بلبلى اميرحسين

بلبلى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ملائى نژاد

ملائى نژاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
احمديوسفى

احمديوسفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
گرجى عباس

گرجى عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افشارمنش فرزاد

افشارمنش فرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شاهرخى ساردو فاطمه

شاهرخى ساردو فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شاهرخى ساردو

شاهرخى ساردو

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كاميابى

كاميابى

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سعيدى گراغانى حسين

سعيدى گراغانى حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حيدرى قرائى محمدمهدى

حيدرى قرائى محمدمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برهمند

برهمند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
توكلى روداب

توكلى روداب

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
سليمانى دامنه

سليمانى دامنه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برخورى مهنى مولود

برخورى مهنى مولود

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دانشى

دانشى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسام عارفى فائزه

حسام عارفى فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مقبلى هنزايى فاطمه

مقبلى هنزايى فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
افشارى پور

افشارى پور

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
انجم روز

انجم روز

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سالارى ده شيخ

سالارى ده شيخ

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
علائى

علائى

باستانشناسي|دانشگاه کاشان / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

هنر
دهقان قنات سامان

دهقان قنات سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آزادرخت

آزادرخت

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عارفى مسكونى

عارفى مسكونى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميرى هنزايى حسين

اميرى هنزايى حسين

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

مهندسي پزشکي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اقتدارى

اقتدارى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جبالبارزى محمد

جبالبارزى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خوبيارى سيدمرتضى

خوبيارى سيدمرتضى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اميرى قنات سامان

اميرى قنات سامان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عسكرى دولت آباد

عسكرى دولت آباد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهرآسمانى كهنوج

بهرآسمانى كهنوج

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاتمى مسكون

حاتمى مسكون

علوم ورزشي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
شيرزادى دلفارد

شيرزادى دلفارد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
پارياد

پارياد

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاريابى

فاريابى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سليمانى دامنه

سليمانى دامنه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كمالى نراب

كمالى نراب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مشايخى فائزه

مشايخى فائزه

حقوق|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدى سليمانى محمدصالح

محمدى سليمانى محمدصالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كريمى مسكونى

كريمى مسكونى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى دامنه

محمدى دامنه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سالارى جلگه

سالارى جلگه

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اقتدارى

اقتدارى

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حيدرى دلفارد

حيدرى دلفارد

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بادپر

بادپر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سرحدى ساردوئى

سرحدى ساردوئى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مارزى

مارزى

مهندسي دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تركى

تركى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
برخورى مهنى

برخورى مهنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اميرى دومارى

اميرى دومارى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صباحى گراغانى

صباحى گراغانى

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهش

دهش

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شاهرخى ساردو

شاهرخى ساردو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
به نژاد محمدحسن

به نژاد محمدحسن

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فدايى

فدايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ابراهيمى آبشور

ابراهيمى آبشور

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اميرشكارى

اميرشكارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رام يار

رام يار

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كريمى مسكونى

كريمى مسكونى

فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سنجرى بنستانى

سنجرى بنستانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اقتدارنژاد

اقتدارنژاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كريمى افشار

كريمى افشار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
برسم

برسم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قرشى

قرشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
وطنخواه

وطنخواه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مشايخى ساردو

مشايخى ساردو

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميركهنوج

ميركهنوج

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شهريارى تنگان الهام

شهريارى تنگان الهام

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
اسفنديارى مهنى سجاد

اسفنديارى مهنى سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
طيبى فر

طيبى فر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خزائى امين رضا

خزائى امين رضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سلندرى يزدى

سلندرى يزدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عباس نژاد

عباس نژاد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ميركهنوج

ميركهنوج

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گلپايگانى جلگه

گلپايگانى جلگه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
هجرتى

هجرتى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رستمى نژاد اميرحسين

رستمى نژاد اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پوررئيسى

پوررئيسى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عليزاده باب كيكى

عليزاده باب كيكى

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اميرى ميجان

اميرى ميجان

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

حقوق|دانشگاه زابل / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اميرتيمورى بهرآسمان

اميرتيمورى بهرآسمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسفنديارى مهنى

اسفنديارى مهنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسفنديارى بهراسمان

اسفنديارى بهراسمان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوى مرتضوى

موسوى مرتضوى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
طهماسبى

طهماسبى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

زبان
سيدى

سيدى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمودى على ابادى

محمودى على ابادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
افروز

افروز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جعفرى مسكونى

جعفرى مسكونى

حقوق|دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مشايخى اسفيچار

مشايخى اسفيچار

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نژادكمالى

نژادكمالى

علوم سياسي|دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عطايى زاده

عطايى زاده

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
درى جانى

درى جانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى سليمانى ياسين

محمدى سليمانى ياسين

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
الله توكلى

الله توكلى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مشايخى

مشايخى

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
گروهى

گروهى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رفيعى سربيژن

رفيعى سربيژن

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دهقان قنات كمان

دهقان قنات كمان

حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كريمى نمچ

كريمى نمچ

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سنجرى بنستانى

سنجرى بنستانى

حقوق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كريمى مسكونى

كريمى مسكونى

باستان شناسي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
غلامحسين نژاد

غلامحسين نژاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غياث الدينى راينى

غياث الدينى راينى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى راد

احمدى راد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پلاشى

پلاشى

حقوق|دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عباسى زاده

عباسى زاده

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ساسان

ساسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حاتمى مسكونى

حاتمى مسكونى

تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كردستانى ده شيخ

كردستانى ده شيخ

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اميرى كچمى

اميرى كچمى

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مارزى

مارزى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعيدى نژاد

سعيدى نژاد

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عبدالعظيم زاده سليمانى

عبدالعظيم زاده سليمانى

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عسكرى تنگانى مريم

عسكرى تنگانى مريم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اقتدارنژاد

اقتدارنژاد

مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيخ حسينى لرى

شيخ حسينى لرى

مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعيدى تم ميرى

سعيدى تم ميرى

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسفنديارى مهنى

اسفنديارى مهنى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فيروزاباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرسلى

مرسلى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسفنديارى بهرآسمان

اسفنديارى بهرآسمان

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميرى كچمى

اميرى كچمى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كرمشاهى امجزى محمدصابر

كرمشاهى امجزى محمدصابر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مانى زاده

مانى زاده

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرمحمدى پوردولت آبادى

اميرمحمدى پوردولت آبادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقبلى

مقبلى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كريمى مقبلى

كريمى مقبلى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرمحمودى

اميرمحمودى

فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هليرودى

هليرودى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شبرنگ

شبرنگ

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سنجرى دربيد

سنجرى دربيد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرشكارى رودفرق

ميرشكارى رودفرق

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دوستكى نسب

دوستكى نسب

تاريخ|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گروهى ساردو

گروهى ساردو

اقتصاداسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رشيدى توت اميرحسين

رشيدى توت اميرحسين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهرامى پور فاطمه

بهرامى پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عرب سربيژن

عرب سربيژن

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نظرى چمك

نظرى چمك

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مقبلى قنات سامان

مقبلى قنات سامان

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فلكى نافچى

فلكى نافچى

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پارياد

پارياد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سنجرى

سنجرى

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
برخورى مهنى

برخورى مهنى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهادر

بهادر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

مهندسي برق|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
رئيسى

رئيسى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميرمحمدى

اميرمحمدى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آباريان

آباريان

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
طيبى

طيبى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سمندرى بحرآسمان

سمندرى بحرآسمان

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شفيعى زاده

شفيعى زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاريابى زهرا

فاريابى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ديمه كار على

ديمه كار على

حقوق|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نژاد احمدى ياسين

نژاد احمدى ياسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افتخارى كنزركى كيانوش

افتخارى كنزركى كيانوش

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسكندرى دامنه

اسكندرى دامنه

حقوق|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عظيمى جلگه

عظيمى جلگه

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دلفاردى

دلفاردى

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احسان جو

احسان جو

مهندسي مکانيک|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پورخاوش

پورخاوش

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اقتدارنژاد

اقتدارنژاد

جغرافيا|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خالصى

خالصى

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مشايخى ساردوئى

مشايخى ساردوئى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سالارگنجى

سالارگنجى

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بصيرى

بصيرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاريابى

فاريابى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كمالى نراب

كمالى نراب

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اخلاصى

اخلاصى

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بنى ابراهيمى

بنى ابراهيمى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اقتدارنژاد

اقتدارنژاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمديوسفى

احمديوسفى

اقتصاداسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسپور

عباسپور

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اورامن

اورامن

مهندسي معدن|مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رهبرى نژاد

رهبرى نژاد

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خوشاب

خوشاب

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى كهنوج

حسينى كهنوج

مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
رنجبر

رنجبر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پيش آهنگ

پيش آهنگ

امار|دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ملائى

ملائى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاهرخى ساردو

شاهرخى ساردو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يارى دامنه

يارى دامنه

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمديوسفى گيومرد

احمديوسفى گيومرد

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رستمى پور دولت آباد

رستمى پور دولت آباد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مقبلى هنزائى

مقبلى هنزائى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قيصرى

قيصرى

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
درينى

درينى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گرگندى پور عاليه

گرگندى پور عاليه

حقوق|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رام يار يحيى

رام يار يحيى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدى زاده

محمدى زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرسلپور

مرسلپور

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
قلندرنژاد

قلندرنژاد

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مشايخى اسفيچار

مشايخى اسفيچار

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

تاريخ|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خالصى

خالصى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

معارف اسلامي|موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم-مرکز آموزش مجازي / سوابق تحصيلي مجازي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسائى

موسائى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نادرى كلرود

نادرى كلرود

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جهانى مسكون

جهانى مسكون

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصيرى خاتون اباد

نصيرى خاتون اباد

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

مهندسي برق|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قاسمى نراب

قاسمى نراب

زبان شناسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رودبارى

رودبارى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امانى على اكبر

امانى على اكبر

مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بختيارى اسفندقه

بختيارى اسفندقه

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدى ساردو شبنم

محمدى ساردو شبنم

هنراسلامي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
صديق پور

صديق پور

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على توكلى

على توكلى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قنبرپور

قنبرپور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسينى كهنوج

حسينى كهنوج

مهندسي برق|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بازيار

بازيار

مهندسي برق|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ميرزاده

ميرزاده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
6/3/2023 5:57:54 AM
Menu