فيروزكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فيروزكوه

نيكوكار ماندانا

نيكوكار ماندانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
يزدانى مريم

يزدانى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسينى هرانده

حسينى هرانده

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فخرآور

فخرآور

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
بنار

بنار

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحيميان واسكسى

رحيميان واسكسى

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تاج الدين

تاج الدين

حسابداري|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فخرآور

فخرآور

امار|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شجاع

شجاع

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
6/9/2023 5:44:44 AM
Menu