لواسانات

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر لواسانات

نودهى

نودهى

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زينالى

زينالى

فيزيک|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اله ياريان

اله ياريان

امار|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رحمان دشتى

رحمان دشتى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اندارى

اندارى

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
موسى زاده

موسى زاده

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عباسى فشمى حانيه

عباسى فشمى حانيه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حجازى

حجازى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سخى

سخى

مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ساداتى

ساداتى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ضيامنش

ضيامنش

مهندسي شهرسازي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مير محمدعلى رودكى

مير محمدعلى رودكى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خليلى سيده پروشات

خليلى سيده پروشات

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
امين دوست

امين دوست

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/30/2023 3:57:29 PM
Menu