كوچصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كوچصفهان

ابراهيمى خناچا

ابراهيمى خناچا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
حق بين

حق بين

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ساعدى سدهى

ساعدى سدهى

فيزيک / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قائمى

قائمى

علوم قران وحديث / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
5/30/2023 5:42:35 AM
Menu