باغ بهادران

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر باغ بهادران

باقرى

باقرى

مهندسي صنايع / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

7سال کانونی / 133 آزمون

ریاضی
طاهر زاده دورباطى

طاهر زاده دورباطى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
اميرى باغبادرانى

اميرى باغبادرانى

زيست فناوري / دانشگاه کاشان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
الهيارى چرمهينى

الهيارى چرمهينى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ابن على

ابن على

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امينى

امينى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سماعى ليلا

سماعى ليلا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
يزدانى پريسا

يزدانى پريسا

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
آقايى

آقايى

مهندسي صنايع / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عطايى

عطايى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شهريارى

شهريارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
لفظى

لفظى

اماروکاربردها / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

زمين شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عطايى

عطايى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

موزه / دانشگاه هنرشيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
شمس موركانى

شمس موركانى

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مديريت دولتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم کامپيوتر / دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

باستان شناسي / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

جغرافيا / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
برهانى نژاد

برهانى نژاد

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محبى زهرا

محبى زهرا

نقاشي / دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
فروزان فاطمه

فروزان فاطمه

صنايع دستي / دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
مختارى

مختارى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

صنايع دستي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
جوادى

جوادى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مترجمي زبان عربي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ابن على

ابن على

زبان وادبيات عربي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

حسابداري / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/8/2023 10:28:44 PM
Menu