سميرم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سميرم

هاشمى محمد جواد

هاشمى محمد جواد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
قائم مقامى

قائم مقامى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
راجى

راجى

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
6/1/2023 6:43:50 AM
Menu