گلپايگان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر گلپايگان

عبادتى مسعود

عبادتى مسعود

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

5سال کانونی / 99 آزمون

انسانی
فياضى

فياضى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رياضت مهران

رياضت مهران

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
شيرزادى پوريا

شيرزادى پوريا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مدنى سيد على

مدنى سيد على

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
شعاعى حامد

شعاعى حامد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خادمى حسين

خادمى حسين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
امام جمعه سيدامين

امام جمعه سيدامين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عليرضايى

عليرضايى

مهندسي برق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نوبخت

نوبخت

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
وثوقيان آذر

وثوقيان آذر

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آخوندى نيلوفر

آخوندى نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهرابى

مهرابى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي صنايع / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شيخى رضا

شيخى رضا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
زينلى فاطمه

زينلى فاطمه

مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مقدسى سحر

مقدسى سحر

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدالمنافى

عبدالمنافى

مهندسي موادومتالورژي / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فصاحت فاطمه

فصاحت فاطمه

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ياورى مهدى

ياورى مهدى

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اطيابى

اطيابى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عمادى زهرا

عمادى زهرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اكرمى

اكرمى

علوم کامپيوتر / دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ياورى

ياورى

فيزيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دلاور

دلاور

جغرافيا / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نسيمى محمدرضا

نسيمى محمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

مهندسي صنايع / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميرمهدى

ميرمهدى

مهندسي مکانيک / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خوشنويسان

خوشنويسان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اعظمى پور

اعظمى پور

مهندسي پزشکي / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فخارى

فخارى

مهندسي برق / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طالارى

طالارى

مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسى زهرا

عباسى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رفيعى سحر

رفيعى سحر

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زينلى

زينلى

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صافى

صافى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ريحانى

ريحانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالارى محمدرضا

طالارى محمدرضا

دبيري تاريخ / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آزادى ابوالفضل

آزادى ابوالفضل

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

فيزيک / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شايسته

شايسته

فيزيک / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خوشنويسان

خوشنويسان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قائدى

قائدى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اعظمى

اعظمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فيروزى

فيروزى

مهندسي مکانيک / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دلگشائى

دلگشائى

مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

علوم کامپيوتر / دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

مهندسي برق / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شيرازى

شيرازى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آقاشاهى

آقاشاهى

مهندسي برق / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/8/2023 4:21:37 PM
Menu