لالي

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر لالي

رضائى ميرقائد

رضائى ميرقائد

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اباذرى

اباذرى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مرادى على

مرادى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمدى ميرقائد

احمدى ميرقائد

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جمالپور

جمالپور

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خدادادى ارسلان

خدادادى ارسلان

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خدرى ميرقائد

خدرى ميرقائد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هزاريان

هزاريان

فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فرجى آرپنائى

فرجى آرپنائى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حاجى پور

حاجى پور

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاجى پور

حاجى پور

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلجوقى نشان

سلجوقى نشان

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سلجوقى نشان

سلجوقى نشان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى ميرقائد

احمدى ميرقائد

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمى آرپناهى سعيد

كاظمى آرپناهى سعيد

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدرى دوستعلى

خدرى دوستعلى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهرى بابادى

مهرى بابادى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

زمين شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهارى

بهارى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدفخرالدين

احمدفخرالدين

فيزيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي مسجدسليمان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خسروى بابادى

خسروى بابادى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هزاريان

هزاريان

علوم تربيتي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
5/30/2023 5:34:17 AM
Menu