اميديه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اميديه

مشعلى احمدرضا

مشعلى احمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محمدى مينو

محمدى مينو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
آقاجرى معراج

آقاجرى معراج

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
قنواتى

قنواتى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
نصرت پور

نصرت پور

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نرى ميسا

نرى ميسا

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدى فرد محمد

محمدى فرد محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اكرمى

اكرمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صالحى منش

صالحى منش

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خانكيش

خانكيش

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
افتخارزاده

افتخارزاده

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قنواتى

قنواتى

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شريفات

شريفات

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كريمى حسين

كريمى حسين

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شهرويى

شهرويى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زيدونى

زيدونى

فيزيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مطورى قاطع

مطورى قاطع

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قنواتى

قنواتى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريفى سرشت

شريفى سرشت

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ظهيرى

ظهيرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خاشعى

خاشعى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علمى

علمى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنواتى

قنواتى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حافظى ململى

حافظى ململى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي دشت آزادگان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرعلى

شيرعلى

زيست شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
همتيان چهارده چريكى

همتيان چهارده چريكى

زمين شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باصرى

باصرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
براتى

براتى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

رياضيات وکاربردها / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
لركى

لركى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شريفات

شريفات

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
براتى سارا

براتى سارا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پاكدل

پاكدل

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مامايي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شريفات عليرضا

شريفات عليرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيرعلى

شيرعلى

زيست شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بحرينى

بحرينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سنجرى

سنجرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دين پرور

دين پرور

علوم سياسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/28/2023 7:55:47 AM