سده اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سده اقليد

صادقى بوگر

صادقى بوگر

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زارعى كردشولى

زارعى كردشولى

اعضاي مصنوعي / موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران / روزانه-

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدى سده

احمدى سده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرويزى سده

پرويزى سده

مديريت هتلداري / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرى سده

جعفرى سده

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/2/2023 6:39:03 PM
Menu