بالاده كازرون

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بالاده كازرون

هنرمند

هنرمند

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ئيلانيان

ئيلانيان

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
انفرادى

انفرادى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
6/3/2023 7:01:51 PM
Menu