خنج

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خنج

حسينى سيد محسن

حسينى سيد محسن

علوم سياسي / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
شكوزاده سياوش

شكوزاده سياوش

سينما / دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
قائدى عبدالرحمن

قائدى عبدالرحمن

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سردار حسن

سردار حسن

مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهرورى سعيد

مهرورى سعيد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مجيدى يونس

مجيدى يونس

مهندسي عمران / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بخشى زاده عبدالكريم

بخشى زاده عبدالكريم

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستم پور

رستم پور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نوبهار

نوبهار

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صلاحى

صلاحى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابونجمى

ابونجمى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مطلوب

مطلوب

مهندسي معدن / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدزاده گراشى

محمدزاده گراشى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاملى

كاملى

زيست شناسي دريا / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مقدسى

مقدسى

مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پولادرگ

پولادرگ

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی