بندر خمير

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بندر خمير

قتالى

قتالى

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گچينى

گچينى

مهندسي شيمي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
درخواه

درخواه

فيزيک / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيكخواه خواجه عطايى

نيكخواه خواجه عطايى

اماروکاربردها / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/4/2023 11:10:42 AM
Menu