خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خرمدره

مطلبى حسين آبادى حميدرضا

مطلبى حسين آبادى حميدرضا

مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه

6سال کانونی / 134 آزمون

ریاضی
جزء قاسمى

جزء قاسمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شريفى نيلوفر

شريفى نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمودى نيوشا

محمودى نيوشا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كلانترى

كلانترى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
چراغى محمدمهدى

چراغى محمدمهدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

زبان وادبيات عربي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فرهادى

فرهادى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قهارى

قهارى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جلفايى

جلفايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيگلرى

بيگلرى

مهندسي عمران / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نياكان

نياكان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گنج خانى رسول

گنج خانى رسول

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهديخانى

مهديخانى

مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

حسابداري / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جليلى

جليلى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مديريت صنعتي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ميناخانى

ميناخانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پناهى

پناهى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نورى

نورى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اماميان

اماميان

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فيوجى دنيا

فيوجى دنيا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بيگلر

بيگلر

مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كلانترى نرگس

كلانترى نرگس

مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خلجى

خلجى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/29/2023 12:05:40 PM
Menu