كيار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كيار

عسگرى

عسگرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ميراحمدى شلمزارى

ميراحمدى شلمزارى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بخشى نژاد

بخشى نژاد

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اسماعيلى بك

اسماعيلى بك

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عباسى تشنيزى

عباسى تشنيزى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نظريان

نظريان

مهندسي علوم دامي / دانشگاه اراک / شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدى گهروئى

محمدى گهروئى

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اصغريان

اصغريان

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رئيسى گهروئى

رئيسى گهروئى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاضل قهفرخى

فاضل قهفرخى

علوم قران وحديث / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم سياسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صميمى

صميمى

حقوق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گرامى

گرامى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ملك پور

ملك پور

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ابراهيمى فائزه

ابراهيمى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
5/29/2023 4:49:45 AM
Menu