گناباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر گناباد

رجبى مقدم نوقابى فائزه

رجبى مقدم نوقابى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
باصرى باغسياه اميرحسين

باصرى باغسياه اميرحسين

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
دانشفر

دانشفر

علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
على اكبرى اميرحسين

على اكبرى اميرحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسماعيل نيا عادله

اسماعيل نيا عادله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زارعى بيدختى على رضا

زارعى بيدختى على رضا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
زنگوئى محمد

زنگوئى محمد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شيرزاد سروش

شيرزاد سروش

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محسن زاده تارا

محسن زاده تارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زمانى اميررضا

زمانى اميررضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خوشدست مريم

خوشدست مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خواجوى مقدم كيهان

خواجوى مقدم كيهان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گمنام

گمنام

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شريفى على

شريفى على

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عليزاده شوراب سارا

عليزاده شوراب سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقانى بيدختى

دهقانى بيدختى

مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آذرمهرى

آذرمهرى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بياره امير حسين

بياره امير حسين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
لطفى عرفان

لطفى عرفان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
لعل قدرتى

لعل قدرتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نجف پور

نجف پور

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آشورى فخر اباد زهرا

آشورى فخر اباد زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آريان نژاد على

آريان نژاد على

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مقدسيان

مقدسيان

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سليمانى بيلندى

سليمانى بيلندى

مديريت بازرگاني / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
هاشمى نژاد رويا

هاشمى نژاد رويا

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رحمتى نوقابى

رحمتى نوقابى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موحدى فر

موحدى فر

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عزتى

عزتى

مديريت صنعتي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عالمى

عالمى

مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
افكار سرند

افكار سرند

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بايزيدى مصطفى

بايزيدى مصطفى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قاسمى روشناوند

قاسمى روشناوند

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ضيائى كلات

ضيائى كلات

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

مديريت بازرگاني / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مسيبى فاطمه

مسيبى فاطمه

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقى محمدرضا

صادقى محمدرضا

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى نوقابى

صادقى نوقابى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آبدار

آبدار

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

مهندسي توليدات گياهي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمانى بيلندى

سليمانى بيلندى

باستان شناسي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قهرمان نژاد

قهرمان نژاد

مهندسي موادومتالورژي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
5/31/2023 4:46:43 AM
Menu