لنده دوگنبدان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر لنده دوگنبدان

دوستى بهناز

دوستى بهناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
محمدى اصل

محمدى اصل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
زمانى نسب

زمانى نسب

گفتاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
احمدى پيمان

احمدى پيمان

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
دانايى مهسا

دانايى مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
روهنده

روهنده

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
پرتاه سميرا

پرتاه سميرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جهانبخش

جهانبخش

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مونه زاذه فرشاد

مونه زاذه فرشاد

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خنجرى

خنجرى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
آهنين جان

آهنين جان

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبدالله زاده سيده سميرا

عبدالله زاده سيده سميرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كرمى دره نارنجى امين

كرمى دره نارنجى امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ناميان نژاد عذرا

ناميان نژاد عذرا

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
عظيمى فر

عظيمى فر

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / مناطق محروم-بومي استان کهگيلويه وبوير احمد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نيك جو حميده

نيك جو حميده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
معنوى

معنوى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحيمى زاده

رحيمى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
درخواه

درخواه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عابدى تراب

عابدى تراب

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
تقى پور شاه قربان

تقى پور شاه قربان

حسابداري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
خليلى دره بنگ فرهاد

خليلى دره بنگ فرهاد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج / تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
افراخته

افراخته

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فسا / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خنجر

خنجر

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جرنده

جرنده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / مناطق محروم-بومي استان کهگيلويه وبوير احمد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساجدى مقدم

ساجدى مقدم

مهندسي علوم دامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرامى

آرامى

مهندسي برق / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زمانى بيشه مجتبى

زمانى بيشه مجتبى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خالقى نژاد

خالقى نژاد

مهندسي عمران / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آرايايى

آرايايى

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
روزخوش

روزخوش

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي عمران / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسوى نسب

موسوى نسب

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
روزخوش

روزخوش

حسابداري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
5/30/2023 2:32:25 AM
Menu