سوق دوگنبدان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سوق دوگنبدان

منطق منوچهر

منطق منوچهر

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى فروغ

محمدى فروغ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طلايى نسب

طلايى نسب

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راهدان داريوش

راهدان داريوش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خداكرم پور

خداكرم پور

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / مناطق محروم-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهزادى

بهزادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/1/2023 6:33:02 AM
Menu