كبودرآهنگ

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كبودرآهنگ

ابراهيمى محمد رضا

ابراهيمى محمد رضا

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان همدان

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
صفايى پور

صفايى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رونقى پاتاوانى عليرضا

رونقى پاتاوانى عليرضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پور على

پور على

مهندسي عمران / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
شعبانى پيمان

شعبانى پيمان

علوم کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رجبى وحدت احسان

رجبى وحدت احسان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى شاد پى

ابراهيمى شاد پى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيخى زينب

شيخى زينب

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

علوم سياسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نادرى صابر

نادرى صابر

مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
5/30/2023 12:40:17 AM
Menu