آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آزادشهر

خاندوزى

خاندوزى

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

8سال کانونی / 135 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

8سال کانونی / 132 آزمون

ریاضی
زاده راشكى

زاده راشكى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گنبد / روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
زمانى فاطمه

زمانى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
توكلى پلرم

توكلى پلرم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
يازرلو

يازرلو

مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
قنبرى ذاكر على

قنبرى ذاكر على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خمبرى

خمبرى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهرابيان

مهرابيان

مهندسي شيمي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
صفرى محمد

صفرى محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
آزادگان

آزادگان

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي صنايع / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جفايى نوده

جفايى نوده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
برزمينى

برزمينى

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پيروى

پيروى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سديدى

سديدى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خرمالى

خرمالى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رخشانى محمدرضا

رخشانى محمدرضا

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
گنجى

گنجى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رمضان زاده سارا

رمضان زاده سارا

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نورى

نورى

مهندسي صنايع / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غفارى توران

غفارى توران

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شفايى نوده

شفايى نوده

مهندسي مکانيک / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باى

باى

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كوهساريان

كوهساريان

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفرى رودبار

صفرى رودبار

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مزجى

مزجى

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميرعرب رضى

ميرعرب رضى

مديريت دولتي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميرعرب رضى

ميرعرب رضى

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سامعى

سامعى

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آقچه لى

آقچه لى

جغرافيا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دشتى زاده

دشتى زاده

مهندسي صنايع / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ميرعرب رضى كميل

ميرعرب رضى كميل

حقوق / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مظفرى

مظفرى

فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جهان تيغ

جهان تيغ

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 9:48:14 PM
Menu