دالاهو

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر دالاهو

مرادى هاله

مرادى هاله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
داودى

داودى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رشيدى فريد

رشيدى فريد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
بساطى

بساطى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميرعبدالى

ميرعبدالى

مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عبديپور

عبديپور

مهندسي صنايع / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كرد فرحناز

كرد فرحناز

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يادگارى

يادگارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برمغاز

برمغاز

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدخانى

محمدخانى

علوم مهندسي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

فيزيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عظمى

عظمى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/31/2023 11:34:52 PM
Menu