پلدختر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر پلدختر

نصيرى على

نصيرى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فلاحى فصيح

فلاحى فصيح

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حقى پور

حقى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خالقى فر

خالقى فر

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نظرى كردعليوند

نظرى كردعليوند

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
چراغى سجاد

چراغى سجاد

مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جودكى

جودكى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی