اليگودرز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اليگودرز

مشايخى سينا

مشايخى سينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رضايى زينب

رضايى زينب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حاتمى آرش

حاتمى آرش

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اسدى رويا

اسدى رويا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جديديان

جديديان

دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آيت اللهى مرضيه

آيت اللهى مرضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جليلى فاطمه

جليلى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضايى زاده

رضايى زاده

مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
انصارى رضا

انصارى رضا

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محراب

محراب

دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هداوند

هداوند

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوى سيد مهدى

موسوى سيد مهدى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سرلك محمد

سرلك محمد

حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پناهى حسين

پناهى حسين

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كشاورز

كشاورز

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايرانشاهى

ايرانشاهى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سزلك فرشته

سزلك فرشته

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جوادزرين

جوادزرين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلكى

سلكى

مهندسي عمران / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حفيظى

حفيظى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سياهتيرى

سياهتيرى

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هادى

هادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محتشمى پور

محتشمى پور

مهندسي عمران / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودى نسيم

محمودى نسيم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

زيست فناوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سرلك

سرلك

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيرازى آرزو

شيرازى آرزو

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كلانترى

كلانترى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ملك محمودى

ملك محمودى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
5/30/2023 12:34:52 AM
Menu