قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قلعه گنج

دادخدايى فرد

دادخدايى فرد

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جام گوهرى

جام گوهرى

زبان شناسي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
چمك

چمك

علوم سياسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رئيسى اهوان

رئيسى اهوان

حسابداري / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
چاوشى

چاوشى

فيزيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كبيرى الهه

كبيرى الهه

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ماندگار كهن

ماندگار كهن

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بازگير

بازگير

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گيلانى مرضيه

گيلانى مرضيه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
الماسى

الماسى

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رمشكى

رمشكى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ده بالايى

ده بالايى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موريان زاده

موريان زاده

حسابداري / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نارويى نژاد

نارويى نژاد

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دادخدائى خرگوشكى

دادخدائى خرگوشكى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كبيرى

كبيرى

علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تركمانى نژاد

تركمانى نژاد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مسندانى

مسندانى

جغرافيا / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرداسى فر

مرداسى فر

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوذرى

نوذرى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جواهر كلام

جواهر كلام

تاريخ / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شكرى پور

شكرى پور

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ناروئى نژاد

ناروئى نژاد

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مارزى زاده

مارزى زاده

فيزيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موريانزاده

موريانزاده

علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اباد

اباد

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
راه گل

راه گل

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صفريان ژاد

صفريان ژاد

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شكرى زاده

شكرى زاده

باستان شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
5/29/2023 1:37:47 PM
Menu