جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر جيرفت

مقبلى هنزاء

مقبلى هنزاء

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

9سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
فاريابى

فاريابى

علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

8سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
عارفى مسكونى فاطمه

عارفى مسكونى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

9سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
فاريابى

فاريابى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

8سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
دلفاردى

دلفاردى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
مجاز

مجاز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
برسم

برسم

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

8سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
احمديوسفى

احمديوسفى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

7سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
اخلاصپور

اخلاصپور

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
هاشمى رضا سيدسياوش

هاشمى رضا سيدسياوش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
جلالى آب برده

جلالى آب برده

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
دهقان پور مينا

دهقان پور مينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رودبارى

رودبارى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عبدالهى بنستانى

عبدالهى بنستانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
افشارى پور زهرا

افشارى پور زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پاينده

پاينده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ميرزايى سيف اباد محمدحسن

ميرزايى سيف اباد محمدحسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دلفاردى فائزه

دلفاردى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بهره مند صبا

بهره مند صبا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زارع

زارع

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
رستمى نژاد دولت آباد

رستمى نژاد دولت آباد

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
ژيان پور

ژيان پور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

5سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
افشارى پور

افشارى پور

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پگاه

پگاه

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
احمديوسفى على

احمديوسفى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پيلرا

پيلرا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

علوم سياسي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
محمدى سه دران

محمدى سه دران

مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جلالى رمون

جلالى رمون

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شيخ اميرى

شيخ اميرى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اقتدارى

اقتدارى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
افشار منش

افشار منش

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كمالى مسكونى

كمالى مسكونى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زابل / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ساعى زاده

ساعى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاريابى

فاريابى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مشايخى ساردو

مشايخى ساردو

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زاهدى فر

زاهدى فر

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خرم روز

خرم روز

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ميرانى طراده امين رضا

ميرانى طراده امين رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رستمى نژاد

رستمى نژاد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جهانى مسكونى

جهانى مسكونى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مشايخى

مشايخى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مقبلى هنزا محسن

مقبلى هنزا محسن

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خسروى نژادآتشانى

خسروى نژادآتشانى

حقوق / دانشگاه زابل / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
دژكام

دژكام

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمى زاده

قاسمى زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بهرآسمانى

بهرآسمانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صفوى

صفوى

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

5سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فاطمى

فاطمى

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آهنگ

آهنگ

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اقتدارنژاد ساجده

اقتدارنژاد ساجده

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سمندرى جشارى احمدرضا

سمندرى جشارى احمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مشايخى ساردوئى

مشايخى ساردوئى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خوبانى

خوبانى

مهندسي دريا / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سليمانى دامنه

سليمانى دامنه

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى سليمانى مينا

محمدى سليمانى مينا

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
اسحاقى عاطفه

اسحاقى عاطفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نحوى

نحوى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سلندرى

سلندرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آزاد منش

آزاد منش

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رئيسى گروه

رئيسى گروه

مهندسي معماري / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صالح پور

صالح پور

مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سليمان زاده

سليمان زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى پاى اندر

محمدى پاى اندر

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سليمانى دامنه

سليمانى دامنه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حيدرى ارچندانى حامد

حيدرى ارچندانى حامد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوى دومارى فاطمه السادات

موسوى دومارى فاطمه السادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميرمداح شراره

اميرمداح شراره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شاهرخى ساردو

شاهرخى ساردو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مصطفوى

مصطفوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كمالى مسكونى

كمالى مسكونى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميرافضلى

اميرافضلى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميرى كچمى

اميرى كچمى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
افشارپور سينا

افشارپور سينا

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اميرى دومارى

اميرى دومارى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بامرى فاطمه

بامرى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بامرى عاطفه

بامرى عاطفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
درينى محمدصادق

درينى محمدصادق

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
لورگى پور

لورگى پور

حقوق / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جبالبارزى هوكرد محمدرضا

جبالبارزى هوكرد محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رودبارى اويس

رودبارى اويس

مهندسي هوافضا / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فدائى پور

فدائى پور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حيدرى دلفارد

حيدرى دلفارد

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اميرانى پور

اميرانى پور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عليجانى

عليجانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نظرى چمك مژده

نظرى چمك مژده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
انصارى فر حسين

انصارى فر حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سليمانى خاردان

سليمانى خاردان

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بخشعلى زاده بمى

بخشعلى زاده بمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افشار

افشار

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صباحى بندرى

صباحى بندرى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مجازدلفاردى

مجازدلفاردى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صداقت منش نعيمه

صداقت منش نعيمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباسى اسفيچار محمدجواد

عباسى اسفيچار محمدجواد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بيگنه

بيگنه

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سليمانى دامنه

سليمانى دامنه

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرودنيا

فرودنيا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهروز

بهروز

مهندسي معدن / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
افتخارى

افتخارى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رئيسى مقدم

رئيسى مقدم

علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آشكار فاطمه

آشكار فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شهدادى ساردو

شهدادى ساردو

مديريت دولتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سالارى فاطمه

سالارى فاطمه

حقوق / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سرحدى رودبار

سرحدى رودبار

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مشايخى

مشايخى

مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
گروهى

گروهى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مارزى على رضا

مارزى على رضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدى سليمانى مهران

محمدى سليمانى مهران

مهندسي هوافضا / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اميرافضلى

اميرافضلى

حقوق / دانشگاه زابل / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دانشى

دانشى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
افشارى پور

افشارى پور

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پولادخاى

پولادخاى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شجاع الدينى مهنى

شجاع الدينى مهنى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شجاع الدينى

شجاع الدينى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خليفه اسفندقه

خليفه اسفندقه

علوم ورزشي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سليمانى دامنه

سليمانى دامنه

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نيك نفس دهقانى

نيك نفس دهقانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسحقى مسكونى

اسحقى مسكونى

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آفتابى

آفتابى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهيكى تاش

شهيكى تاش

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سالاربارده جواد

سالاربارده جواد

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اميرى نيا محمودرضا

اميرى نيا محمودرضا

مهندسي صنايع / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طيارى ايلاغى نسب

طيارى ايلاغى نسب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آرامش

آرامش

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مشايخى

مشايخى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مقبلى

مقبلى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بلوچ شهريارى

بلوچ شهريارى

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
برخورى مهنى

برخورى مهنى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيدى

سيدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

جغرافيا / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رجبى زاده دارزينى

رجبى زاده دارزينى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پهلوان درينى

پهلوان درينى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي-محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بلوچى سرخو

بلوچى سرخو

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سليمانى دامنه

سليمانى دامنه

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كمالى مسكونى

كمالى مسكونى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اميرافضلى

اميرافضلى

اقتصاداسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهرامى پور

بهرامى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملائى سربيژن

ملائى سربيژن

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
على پور كلرودى

على پور كلرودى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسمى پويا مجتبى

قاسمى پويا مجتبى

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
درينى

درينى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مرسلپور

مرسلپور

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نادرى نسب

نادرى نسب

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرمحمودى

اميرمحمودى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خالصى فاطمه

خالصى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پوردرويش محمدامين

پوردرويش محمدامين

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سنجرى بنستان

سنجرى بنستان

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
توحيدى

توحيدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شجاع الدينى مهنى

شجاع الدينى مهنى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پولادخاى

پولادخاى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افشارخيز

افشارخيز

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
افشارى پور

افشارى پور

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمانى هونى هاجر

سليمانى هونى هاجر

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالارى زارع

سالارى زارع

حقوق / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عمرانى ساردو

عمرانى ساردو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مارانى

مارانى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پولادخاى

پولادخاى

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پى پر

پى پر

مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى تيغ سياه

محمدى تيغ سياه

حسابداري / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مشايخى

مشايخى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رشيدى توت

رشيدى توت

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سمندرى بهرآسمان

سمندرى بهرآسمان

علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مشايخى ساردوئى

مشايخى ساردوئى

باستان شناسي / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عليزاده باب كيكى

عليزاده باب كيكى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سنجرى

سنجرى

زمين شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملائى خاص

ملائى خاص

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيرزادى كراه

شيرزادى كراه

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايزدى فر سعيده

ايزدى فر سعيده

حقوق / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عسكرى حسن

عسكرى حسن

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على توكلى

على توكلى

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهروز

بهروز

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدى نيا

سيدى نيا

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مجازى دلفارد

مجازى دلفارد

مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوشاب

خوشاب

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سليمانى ساردو

سليمانى ساردو

زمين شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قلندرى مهسا

قلندرى مهسا

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اميرى هنزا محمدجواد

اميرى هنزا محمدجواد

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

حسابداري / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسفنديارى مهنى

اسفنديارى مهنى

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سنجرى بنستانى

سنجرى بنستانى

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

مديريت صنعتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودى زاده

محمودى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ماركى مهنى

ماركى مهنى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودى زاده سبزواران

محمودى زاده سبزواران

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرتيمورى يگانه

اميرتيمورى يگانه

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى هنزا

حسينى هنزا

تاريخ / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مظفرى

مظفرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آفتابى

آفتابى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمانى دامنه رضا

سليمانى دامنه رضا

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستمى زمين حسين

رستمى زمين حسين

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طاهرى سروتمين

طاهرى سروتمين

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

مهندسي برق / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شريفى لر

شريفى لر

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى بهراسمانى

كريمى بهراسمانى

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
گروهى

گروهى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سنجرى دربيد

سنجرى دربيد

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشايخى مزار

مشايخى مزار

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابرازه

ابرازه

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سالارى چينه

سالارى چينه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ارفند

ارفند

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
درينى

درينى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حدادى

حدادى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عابدينى رمون

عابدينى رمون

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
برموز

برموز

مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شهدادى ساردو

شهدادى ساردو

علوم ومهندسي اب / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى پراندر

حسينى پراندر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لرى ب

لرى ب

مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آذرشب

آذرشب

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گروئى

گروئى

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سالارى منظرى

سالارى منظرى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مشايخى بابر

مشايخى بابر

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرامرزخانى

فرامرزخانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاهرخى ساردو

شاهرخى ساردو

مهندسي برق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهمن

بهمن

مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آرامش

آرامش

حقوق / دانشگاه زابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدى نژاد گوشكى

احمدى نژاد گوشكى

تاريخ / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ابراهيمى آشور

ابراهيمى آشور

مهندسي مکانيک / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مقبلى دامنه

مقبلى دامنه

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برزكار

برزكار

مهندسي شيلات / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميرى دومارى

اميرى دومارى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مومنى غزال

مومنى غزال

طراحي لباس / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

هنر
اميرى خشكرود محمد

اميرى خشكرود محمد

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
افضلى ساردو

افضلى ساردو

حقوق / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كريمى مقبلى

كريمى مقبلى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

کاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحمانى زاده

رحمانى زاده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كمالى مديح

كمالى مديح

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شهدادنژاد

شهدادنژاد

علوم ومهندسي اب / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اميرمحمدى نسب

اميرمحمدى نسب

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرمحمودى دولت اباد منوره

ميرمحمودى دولت اباد منوره

حقوق / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ملائى سغين بهشته

ملائى سغين بهشته

حقوق / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بهمن

بهمن

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاريابى

فاريابى

مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سليمانى خاردان

سليمانى خاردان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بيدشكى

بيدشكى

علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
لرجعفرابادى

لرجعفرابادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شهريارى سرحدى

شهريارى سرحدى

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نظرى چمك

نظرى چمك

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
تراز

تراز

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سليمانى هونى

سليمانى هونى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بهره مند

بهره مند

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پوررئيسى

پوررئيسى

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سنجرى مزاج

سنجرى مزاج

مهندسي علوم دامي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سيدى

سيدى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تلاتوف

تلاتوف

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميرى كچمى

اميرى كچمى

فيزيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميرى كچمى

اميرى كچمى

تاريخ / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ابراهيمى ابشو

ابراهيمى ابشو

مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جلالى آب برده

جلالى آب برده

باستان شناسي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدى انائى

محمدى انائى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پاليزبان

پاليزبان

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بلوچى

بلوچى

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خليفه اسفندقه

خليفه اسفندقه

تاريخ / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ميجانى

ميجانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اميرى دومارى

اميرى دومارى

علوم قران وحديث / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سليمانى دامنه

سليمانى دامنه

زيست شناسي گياهي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عرب سربيژن

عرب سربيژن

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نارمند

نارمند

مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كوهستانى بحراسمان

كوهستانى بحراسمان

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قاسمى نراب

قاسمى نراب

مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
افشارمنش

افشارمنش

مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
احمديوسفى

احمديوسفى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

زبان وادبيات عربي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قزلباش چمك

قزلباش چمك

مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پهلوان خسروى

پهلوان خسروى

مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/28/2023 7:33:18 AM