فيروزكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فيروزكوه

آقاگل زاده

آقاگل زاده

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
اميرى ميلاد

اميرى ميلاد

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
شهرآشوب

شهرآشوب

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي قم / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

حسابداري / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بنار

بنار

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دوست محمديان الميرا

دوست محمديان الميرا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مقدمى سيد مهيلا

مقدمى سيد مهيلا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
موسوى سيد محمدحسين

موسوى سيد محمدحسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قديريان

قديريان

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فيروزنيا محمدرضا

فيروزنيا محمدرضا

نقاشي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
رضايى

رضايى

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
5/30/2023 12:41:19 PM
Menu