كوچصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كوچصفهان

مهدى سعيدى كنارسرى

مهدى سعيدى كنارسرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مهدى على پور كرباسدهى

مهدى على پور كرباسدهى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
هانيه سجودى

هانيه سجودى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محدثه يوسفى نيا

محدثه يوسفى نيا

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امير محمد بهزاد منش

امير محمد بهزاد منش

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيارش قلى زاده خطبائى

كيارش قلى زاده خطبائى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه قربانعلى زاده محسنى

فاطمه قربانعلى زاده محسنى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حميد رضا قانعى كنار سرى

حميد رضا قانعى كنار سرى

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محدثه قنبرى كرباسدهى

محدثه قنبرى كرباسدهى

علوم تربيتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زينب ثابت

زينب ثابت

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرتضى شعبانى چهارده

مرتضى شعبانى چهارده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -كوچصفهان -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محدثه دلنواز گيلوائى

محدثه دلنواز گيلوائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدمحمدتقى حسينى نژاد

سيدمحمدتقى حسينى نژاد

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعيده عليزاده خشت مسجدى

سعيده عليزاده خشت مسجدى

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حانيه قربانى

حانيه قربانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مجتبى پورفرخ نويدهى

مجتبى پورفرخ نويدهى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
5/30/2023 3:48:58 AM
Menu