جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر جلفا

مسعود آستانى

مسعود آستانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

9سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
سينا اخبارى شجاعى

سينا اخبارى شجاعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
تينا مولايى هلق

تينا مولايى هلق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
زهرا تيداك

زهرا تيداك

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
محدثه بيرقى

محدثه بيرقى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
شقايق جانبازى علمدارى

شقايق جانبازى علمدارى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
محسن جبارى جوشين

محسن جبارى جوشين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شادى حسين خانى

شادى حسين خانى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
عباس دولتى

عباس دولتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رضا صابرى

رضا صابرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
شيوا ولى پور

شيوا ولى پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سجاد عباسى

سجاد عباسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
امير حسين خواه

امير حسين خواه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
الهام خدامى

الهام خدامى

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
امير مهتابى

امير مهتابى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مرضيه نعمتى سيه رود

مرضيه نعمتى سيه رود

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فرانك اصغرى

فرانك اصغرى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كيان موسايى

كيان موسايى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ولى نظامى

ولى نظامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
هما گرگرى

هما گرگرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محرم جبارى

محرم جبارى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ميلاد اصغرى

ميلاد اصغرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
هانيه برقى

هانيه برقى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسين خياطى علمدارى

حسين خياطى علمدارى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فاطمه ولى زاده گرگرى

فاطمه ولى زاده گرگرى

اماروكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمد اسدپور

محمد اسدپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على خليلى

على خليلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سپيده شكورى

سپيده شكورى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ام البنين پور محمد اقدم

ام البنين پور محمد اقدم

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدحسين پارسا

محمدحسين پارسا

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رويا رمالى گرگرى

رويا رمالى گرگرى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فاطمه صفرزاده

فاطمه صفرزاده

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عباس منصورى

عباس منصورى

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پوريا بابائى گرگرى

پوريا بابائى گرگرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسين لطفى

حسين لطفى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد قربانى كمارعليا

محمد قربانى كمارعليا

مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميثم رحيم زاده هلق

ميثم رحيم زاده هلق

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پويا قبادى علمدارى

پويا قبادى علمدارى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ستاره رحمانى

ستاره رحمانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حميد آراء سيه رود

حميد آراء سيه رود

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ليلا سيرانى گرگرى

ليلا سيرانى گرگرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ليلا عبدى

ليلا عبدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد احمدى

محمد احمدى

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على نظرپورگرگرى

على نظرپورگرگرى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
على محمودى كمارعليا

على محمودى كمارعليا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قادر هاشمى دوزال

قادر هاشمى دوزال

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مير هادى آل رسول كمار عليا

مير هادى آل رسول كمار عليا

مهندسي مواد-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سعيده بخشى

سعيده بخشى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرناز رنجى علمدارى

فرناز رنجى علمدارى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
محمد نوجوان

محمد نوجوان

اماروكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رقيه تقوى

رقيه تقوى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/8/2023 1:28:20 PM
Menu