گلپايگان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گلپايگان

حميد رضا شهنازى

حميد رضا شهنازى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
سيد احسان عبداللهى

سيد احسان عبداللهى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
بهاره ذاكرى

بهاره ذاكرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاطمه ياورى

فاطمه ياورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عاطفه سادات بطحائى

عاطفه سادات بطحائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمه شريفى

فاطمه شريفى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امين رفرفى

امين رفرفى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مريم خوشنويسان

مريم خوشنويسان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نسترن امينى

نسترن امينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فائزه هدايتى

فائزه هدايتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهزاد فتوت

مهزاد فتوت

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هادى اخترى

هادى اخترى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مژده جهانبخت

مژده جهانبخت

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عليرضا صفائى

عليرضا صفائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على شجاعى

على شجاعى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زهرا نورى

زهرا نورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محسن توسلى

محسن توسلى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عليرضا عباسى

عليرضا عباسى

مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مهدى توحيدى

مهدى توحيدى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پرستو رستگارى

پرستو رستگارى

رياضيات وكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مرتضى ياورى

مرتضى ياورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه جمالى

فاطمه جمالى

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حميده اسعدى

حميده اسعدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهدى اشرفى

مهدى اشرفى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ساره احمدى

ساره احمدى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهاره ياورى

بهاره ياورى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مينا ربيعى

مينا ربيعى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمد مسيحى

احمد مسيحى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على ياورى

على ياورى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدحسين اشراقى

محمدحسين اشراقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهراد باقرى

بهراد باقرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نويد رضا تدين

نويد رضا تدين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمد رضا طالارى

محمد رضا طالارى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسدالله ابراهيمى

اسدالله ابراهيمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فروغ مهرى

فروغ مهرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
معين مقداديان

معين مقداديان

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسين مهاجرى

حسين مهاجرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
راضيه سخايى

راضيه سخايى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسماعيل اكثيرى

اسماعيل اكثيرى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد مهاجرى

محمد مهاجرى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دانيال گلپايگانى

دانيال گلپايگانى

مهندسي معماري -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پريسا اشراقى

پريسا اشراقى

حقوق -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سعيد اسماعيل بيگى

سعيد اسماعيل بيگى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امين سيفى نژاد

امين سيفى نژاد

حقوق -موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زهرا طاهر شمس

زهرا طاهر شمس

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سحر صداقتى

سحر صداقتى

مهندسي برق -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد رضا نيكبخت

محمد رضا نيكبخت

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
الهام خليلى

الهام خليلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد رضا عبدالرحمن

محمد رضا عبدالرحمن

فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محدثه چمنى

محدثه چمنى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهرنوش ميثمى

مهرنوش ميثمى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضوان زاهدى

رضوان زاهدى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سجاد شاهپرى

سجاد شاهپرى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمود جمالى

محمود جمالى

مهندسي برق -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضا فياضى

رضا فياضى

مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سميرا تهورى

سميرا تهورى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مصطفى مجيدى

مصطفى مجيدى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميلاد رفعتى

ميلاد رفعتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباس مهرابى

عباس مهرابى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عليرضا اكرمى

عليرضا اكرمى

مهندسي برق -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امير حسين حاج نوروزى

امير حسين حاج نوروزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدى قهارى

مهدى قهارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امير عليزاده فرد

امير عليزاده فرد

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهديه ثمرى

مهديه ثمرى

اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسعود شريفى

مسعود شريفى

علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رئوف توكلى

رئوف توكلى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فائزه گل محمدى

فائزه گل محمدى

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا قنبرى

زهرا قنبرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فريبا طاهر شمس

فريبا طاهر شمس

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سعيد مناجاتى

سعيد مناجاتى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه افشارى

فاطمه افشارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا بياتى

زهرا بياتى

علوم سياسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نرگس اله يارى

نرگس اله يارى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سارا خامسى

سارا خامسى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاضله شهيدى

فاضله شهيدى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدى فياضى

مهدى فياضى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعيل توكل فر

اسماعيل توكل فر

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد مهدى ترابى

محمد مهدى ترابى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد هارونى

محمد هارونى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رضوان زينلى

رضوان زينلى

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على قربانى

على قربانى

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پريسا مهاجرى

پريسا مهاجرى

مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمد مهدى معتمدى

محمد مهدى معتمدى

مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زين العابدين رحمانى

زين العابدين رحمانى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آزاده روشنى

آزاده روشنى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زيبا سهرابى

زيبا سهرابى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيد امير حسين مكى

سيد امير حسين مكى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
انسيه حاج نوروزى

انسيه حاج نوروزى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/8/2023 2:16:47 PM
Menu