شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شهرضا

رويا رمضانى

رويا رمضانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اميرپارسا رحيميان

اميرپارسا رحيميان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

6سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
محدثه شاملى

محدثه شاملى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

7سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اميرحسين جبارپور

اميرحسين جبارپور

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
زهرا سامع

زهرا سامع

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فاطمه پورسلمانى

فاطمه پورسلمانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرضيه بهراميان

مرضيه بهراميان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كاظم سهرابى كرويه

كاظم سهرابى كرويه

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مرضيه وليخانى

مرضيه وليخانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
على جشفر

على جشفر

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
حسين على سودايى

حسين على سودايى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
غزاله زمان زاد

غزاله زمان زاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مجتبى كاشى

مجتبى كاشى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
سيد مجتبى صالح

سيد مجتبى صالح

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
اميرعلى نيك اقبال

اميرعلى نيك اقبال

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
زهرا خسرو

زهرا خسرو

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
على عربى

على عربى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عبداله آقاسى

عبداله آقاسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اميرحسين كلاه دوز

اميرحسين كلاه دوز

علوم اقتصادي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مظاهر محمديان

مظاهر محمديان

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مهشادسادات ايزدى

مهشادسادات ايزدى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مرضيه دهبان

مرضيه دهبان

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
آزاده عرفان

آزاده عرفان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سيد سامان موسوى

سيد سامان موسوى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سولماز قرقانى پور

سولماز قرقانى پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
امير محمد رضايى

امير محمد رضايى

نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

هنر
نسيم السادات حسينى

نسيم السادات حسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمد امين الصاق

محمد امين الصاق

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بهنوش باقرنيا

بهنوش باقرنيا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه شفيعى

فاطمه شفيعى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مريم صالحيان

مريم صالحيان

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محمد جواد غلامى

محمد جواد غلامى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فهيمه بيدقى

فهيمه بيدقى

حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مجيد عموعلى

مجيد عموعلى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حميدرضا انصارى

حميدرضا انصارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
على شاهسوارى

على شاهسوارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شقايق نظرى پيكانى دهاقانى

شقايق نظرى پيكانى دهاقانى

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محسن سعيدى

محسن سعيدى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زهرا محسنى

زهرا محسنى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
وحيد انصاريپور

وحيد انصاريپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مريم بهرامى

مريم بهرامى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
افروز دهقانزاد

افروز دهقانزاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اميرحسين دادخواه

اميرحسين دادخواه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضا نادرى دره شورى

رضا نادرى دره شورى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمد كاظمزاد

محمد كاظمزاد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فرزانه صالحى

فرزانه صالحى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حافظ طاهرى

حافظ طاهرى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
الهه عباسى

الهه عباسى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرزانه دهقان

فرزانه دهقان

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نجمه كريميان

نجمه كريميان

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زهرا سپهريان شهرضايى

زهرا سپهريان شهرضايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نسترن السادات ميرپوريان

نسترن السادات ميرپوريان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ارژنگ عليمردانلو

ارژنگ عليمردانلو

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پرستو همسايگان

پرستو همسايگان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
اسماعيل اسماعيليان

اسماعيل اسماعيليان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مسعود هاشميان

مسعود هاشميان

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد احسان بخش

محمد احسان بخش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سيد معين مدنى

سيد معين مدنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ريحانه قماشى

ريحانه قماشى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مائده كفاش

مائده كفاش

تاريخ -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
افسانه عرب صالحى نصرآبادى

افسانه عرب صالحى نصرآبادى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نيما قرقانى پور

نيما قرقانى پور

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد مهدى نصيرى

محمد مهدى نصيرى

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سحر باغستانى

سحر باغستانى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زهرا مهاجرى

زهرا مهاجرى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميلاد حمزوى

ميلاد حمزوى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
معيد زعفرانى

معيد زعفرانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غزاله طاهرى

غزاله طاهرى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حميدرضا طاوسى

حميدرضا طاوسى

مديريت صنعتي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمد طالبى

محمد طالبى

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على عبداللهى اسدآبادى

على عبداللهى اسدآبادى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عليرضا شاملى

عليرضا شاملى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ريحانه خادم

ريحانه خادم

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على اسماعيلى

على اسماعيلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حميد رضا رضايى

حميد رضا رضايى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نجمه موسوى

نجمه موسوى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
صديقه كوهگرد

صديقه كوهگرد

حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فاطمه كاظمپور

فاطمه كاظمپور

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محسن گلابى

محسن گلابى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسن اشرفى نصرآبادى

حسن اشرفى نصرآبادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نيلوفر آقايى

نيلوفر آقايى

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-مجازي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهشاد صادقى وصفى

مهشاد صادقى وصفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سعيد كيانى

سعيد كيانى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پويا كاويان پور

پويا كاويان پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فائزه يزدان پرست

فائزه يزدان پرست

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
راحله قرقانى

راحله قرقانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صدف سودايى

صدف سودايى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميرحسين بصيرت

اميرحسين بصيرت

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مصطفى صادقى

مصطفى صادقى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مطهره فخار

مطهره فخار

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مريم سامع

مريم سامع

علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فروزان برهان

فروزان برهان

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پريسا بهمنى

پريسا بهمنى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد امين ملجائى

محمد امين ملجائى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيد مجيد موسوى

سيد مجيد موسوى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عاطفه زارعى

عاطفه زارعى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نازنين امين بيطرف

نازنين امين بيطرف

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بهاره گلابى

بهاره گلابى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيد مهرداد بطحايى

سيد مهرداد بطحايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيد مهدى اوليائى

سيد مهدى اوليائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيد سامان عمادى

سيد سامان عمادى

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مائده گلابى

مائده گلابى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهشيد قشونى

مهشيد قشونى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ايوب پورسليمان

ايوب پورسليمان

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حميد عرب صالحى

حميد عرب صالحى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه مومنيان

فاطمه مومنيان

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كرمعلى عرب صالحى نصرآبادى

كرمعلى عرب صالحى نصرآبادى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فائزه براهيمى

فائزه براهيمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهرا اكبرزاده

زهرا اكبرزاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيد رامين موسوى

سيد رامين موسوى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سيده فائزه موسوى

سيده فائزه موسوى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
محمد صادق رحمتى

محمد صادق رحمتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پگاه ضيايى

پگاه ضيايى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
مهسا سادات كهنگى

مهسا سادات كهنگى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
على بهرامى اسفرجانى

على بهرامى اسفرجانى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
راضيه دهقان

راضيه دهقان

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پريسا نادرى دره شورى

پريسا نادرى دره شورى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزايى

فاطمه ميرزايى

حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمد رضا كريم زاده

احمد رضا كريم زاده

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد اكبرى

محمد اكبرى

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سلماز پارسا

سلماز پارسا

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرضيه گلابى

مرضيه گلابى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضا نره اى

رضا نره اى

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرجان السادات بحرينى

مرجان السادات بحرينى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ايمان حميدى

ايمان حميدى

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زهرا نصيرى

زهرا نصيرى

ژئومورفولوژي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فائزه شيراحمدى

فائزه شيراحمدى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زهرا قربانى

زهرا قربانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد امين منصف

محمد امين منصف

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سينا رحيمى

سينا رحيمى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غزل سرهان

غزل سرهان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ليلا عرب صالحى نصر آبادى

ليلا عرب صالحى نصر آبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى شجاعى واژنانى

مهدى شجاعى واژنانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد پراكنده

محمد پراكنده

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
على همت

على همت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آروين خسرو

آروين خسرو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه نصيرى

فاطمه نصيرى

باستان شناسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پوريا شاملى شهرضا

پوريا شاملى شهرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدعلى عرفان

محمدعلى عرفان

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پريسا سادات غلامعلى شاهى

پريسا سادات غلامعلى شاهى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سپيده طحانى

سپيده طحانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجتبى سبزوارى

مجتبى سبزوارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا بهراميان

زهرا بهراميان

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زهرا قديرى

زهرا قديرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدسينا براهيمى

محمدسينا براهيمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غزاله گيوى شهرضا

غزاله گيوى شهرضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فريبا عرب صالحى نصرآبادى

فريبا عرب صالحى نصرآبادى

علوم سياسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سامان تركان

سامان تركان

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سيدمحمد هاشمى

سيدمحمد هاشمى

مهندسي معماري -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هومان قماشى

هومان قماشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدى سعيدى

مهدى سعيدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسعود بهارى

مسعود بهارى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
راضيه مردانى

راضيه مردانى

فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه دريس فرحى

فاطمه دريس فرحى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سيدجواد هاشمى نصرآبادى

سيدجواد هاشمى نصرآبادى

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سارا ضيايى

سارا ضيايى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن رحيمى اسفه سالارى

حسن رحيمى اسفه سالارى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميثم طاهرى

ميثم طاهرى

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سيدامين موسوى

سيدامين موسوى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمد احمدى

محمد احمدى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهنام تيمورى

بهنام تيمورى

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مائده كاميابى

مائده كاميابى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده شقايق موسوى

سيده شقايق موسوى

اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مريم رحمتى

مريم رحمتى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سودابه كوهگرد نصر آبادى

سودابه كوهگرد نصر آبادى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدصادق آقايى

محمدصادق آقايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرزانه درود

فرزانه درود

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدصادق براهيمى

محمدصادق براهيمى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فائزه محمدزاده

فائزه محمدزاده

علوم قران وحديث -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آسيه عرب مختارى نصر آبادى

آسيه عرب مختارى نصر آبادى

فلسفه -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اديب مصدقيان

اديب مصدقيان

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدى صفرپور

مهدى صفرپور

مهندسي صنايع -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فربد اسمعيل پور

فربد اسمعيل پور

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محسن برزوك

محسن برزوك

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شكوفه عرب مختارى

شكوفه عرب مختارى

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدحسين سامع

محمدحسين سامع

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
راضيه مومنى

راضيه مومنى

علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مريم بابادى عكاشه

مريم بابادى عكاشه

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرناز گرامى

فرناز گرامى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين اسحاقى

حسين اسحاقى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه شاكر

فاطمه شاكر

زيست شناسي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينب ولد خانى

زينب ولد خانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مليكا اسماعيلى

مليكا اسماعيلى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدامين جوادى

محمدامين جوادى

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سروش يونسى زاده

سروش يونسى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدعلى نيك اقبال

محمدعلى نيك اقبال

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا اخوان

زهرا اخوان

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خديجه صالحى

خديجه صالحى

علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زهرا رئيسى اسفرجانى

زهرا رئيسى اسفرجانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مليحه قاسمى

مليحه قاسمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعادت اسماعيل پور

سعادت اسماعيل پور

اماروكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حافظ مالى پور

حافظ مالى پور

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شيما حق پناه

شيما حق پناه

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسين اميرى فرد

حسين اميرى فرد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رامين نادرى

رامين نادرى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدامير شفى

محمدامير شفى

علوم حديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آرمان نرئى

آرمان نرئى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پوريا ويسى

پوريا ويسى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مهدى براتى شهرضا

مهدى براتى شهرضا

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
على نادرى دره شورى

على نادرى دره شورى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدى كاويانى

مهدى كاويانى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على اكبر عرب صالحى نصرآبادى

على اكبر عرب صالحى نصرآبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سيدعلى نبى فرخفرى

سيدعلى نبى فرخفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
انسيه اميرى

انسيه اميرى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ريحانه جابرى

ريحانه جابرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آرش راعى

آرش راعى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
على موسوى نقلى

على موسوى نقلى

مديريت صنعتي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عليرضا عرب صالحى نصرآبادى

عليرضا عرب صالحى نصرآبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سيده پريسا موسوى

سيده پريسا موسوى

باستان شناسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رضا جمشيدى

رضا جمشيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زهرا عطائى

زهرا عطائى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
هوشنگ عرب مختارى

هوشنگ عرب مختارى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مهسا فرهمند

مهسا فرهمند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صادق قره قانى

صادق قره قانى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/6/2023 1:38:52 PM
Menu