ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ايذه

حامد موسوى

حامد موسوى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسام اسماعيلى

حسام اسماعيلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اشكان راكى

اشكان راكى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جاويد عالى محمدى

جاويد عالى محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيد جواد حسينى بر آفتابى

سيد جواد حسينى بر آفتابى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهرداد اسمعيل وندى

مهرداد اسمعيل وندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيد ياسين حسينى ملائى

سيد ياسين حسينى ملائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ماندانا سلحشور ى

ماندانا سلحشور ى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آرش بندانى

آرش بندانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهرنگ شا ولى

بهرنگ شا ولى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه مومنى

فاطمه مومنى

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پدرام داودى

پدرام داودى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهره سعيدى

زهره سعيدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عارف قادرى

عارف قادرى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عليرضا مردانى

عليرضا مردانى

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمد حسين مقصودى

محمد حسين مقصودى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رويا نوروزى

رويا نوروزى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فريد كيانى ده كيان

فريد كيانى ده كيان

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيمين مرادى

سيمين مرادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مازيار داودى فر

مازيار داودى فر

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضا آقاسى

رضا آقاسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
الهه محمودى

الهه محمودى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سارا مرادى سعيد

سارا مرادى سعيد

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسن عاليپور

حسن عاليپور

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ساناز كاوسى قافى

ساناز كاوسى قافى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شكوفه سعيدى

شكوفه سعيدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرشاد قريشوندى

فرشاد قريشوندى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم سرملى نى آب

مريم سرملى نى آب

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عرفان اتابكى

عرفان اتابكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على طهماسبى اصل

على طهماسبى اصل

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سحر اسماعيلوندى

سحر اسماعيلوندى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه سلحشورى

فاطمه سلحشورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه اسفنديارى

فاطمه اسفنديارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه موسوى اوندى

فاطمه موسوى اوندى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه طهماسبى

فاطمه طهماسبى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد مختارى

محمد مختارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فائزه صادقى

فائزه صادقى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عذرا سعيديان

عذرا سعيديان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريسا اسمعيل وندى

پريسا اسمعيل وندى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فريبا اسمعيل وندى

فريبا اسمعيل وندى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افسانه نظرى

افسانه نظرى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سميه سعيدى اوندى

سميه سعيدى اوندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم خواجوى

مريم خواجوى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم طماسبى

مريم طماسبى

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لقمان محمدى

لقمان محمدى

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيد اسحاق حسينى ملائى

سيد اسحاق حسينى ملائى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ويدا شيخ زاده

ويدا شيخ زاده

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ياور حسينى

ياور حسينى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آمنه داودى

آمنه داودى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيما شيخ زاده

شيما شيخ زاده

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فروغ كاظمى

فروغ كاظمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سميه فتاحى

سميه فتاحى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ياسين سلحشور

ياسين سلحشور

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضوان طهماسبى

رضوان طهماسبى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميلاد مختارى

ميلاد مختارى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه شيخى قلعه سردى

فاطمه شيخى قلعه سردى

زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهزاد رحمانى فر

مهزاد رحمانى فر

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ولى الله زندى

ولى الله زندى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احسان تيمورى

احسان تيمورى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نرگس ابراهيمى زيلابى

نرگس ابراهيمى زيلابى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرزاد موسوى شوار

فرزاد موسوى شوار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فاطمه لجم اورك عليزاده

فاطمه لجم اورك عليزاده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زهرا كرديان

زهرا كرديان

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
هومان عبدى زيلايى

هومان عبدى زيلايى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مصطفى كوركور كشلكى

مصطفى كوركور كشلكى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فاطمه لجم اورك

فاطمه لجم اورك

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سميرا محمدى

سميرا محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مسعود موسوى رحيمى

مسعود موسوى رحيمى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مسعود محمدى

مسعود محمدى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على شريفى

على شريفى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نگين همتى

نگين همتى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا قلى زاده

زهرا قلى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضوان سوارپور

رضوان سوارپور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آرمان كيانى شاهوندى

آرمان كيانى شاهوندى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معصومه حاتمى

معصومه حاتمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پدرام اسمعيلوندى

پدرام اسمعيلوندى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شقايق بندانى

شقايق بندانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد امين كى شمس

محمد امين كى شمس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آرزو اسماعيل وندى

آرزو اسماعيل وندى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدى لجم اورك زاده

مهدى لجم اورك زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمد مهدى پور

احمد مهدى پور

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ناديا طهماسبى

ناديا طهماسبى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كوثر صالحى فرد

كوثر صالحى فرد

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مظفر شريفى

مظفر شريفى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رضا عسكرى نيا

رضا عسكرى نيا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نسيم كريمى

نسيم كريمى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سارا محمدى

سارا محمدى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ساسان توسلى

ساسان توسلى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ناهيد محمدى نژاد

ناهيد محمدى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهسا اسكندرى

مهسا اسكندرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا فرضعلى وند

زهرا فرضعلى وند

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
طاهره طهماسبى

طاهره طهماسبى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فرشيد ديناشى حبشى

فرشيد ديناشى حبشى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيده ليلا حسينى

سيده ليلا حسينى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
آرش كى شمس

آرش كى شمس

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زهرا بندانى ترشكى

زهرا بندانى ترشكى

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اعظم سعيدى ناشليل

اعظم سعيدى ناشليل

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهرا لجم اورك

زهرا لجم اورك

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
سيده خاتون رحمانى

سيده خاتون رحمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/8/2023 2:20:09 PM
Menu