ماه شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ماه شهر

الهه افتخار مقدم

الهه افتخار مقدم

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اميرحسين نيك نژاد

اميرحسين نيك نژاد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

9سال کانونی / 66 آزمون

زبان
سارا قنواتى

سارا قنواتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مرجان خدرالى

مرجان خدرالى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمد امين يعقوبى

محمد امين يعقوبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
على احمالى

على احمالى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
مجيد فلاح

مجيد فلاح

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مهديه الهيان

مهديه الهيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سارا زيدونى

سارا زيدونى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرضيه سادات يزدان پرست

مرضيه سادات يزدان پرست

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اناهيتا جمشيدى نژاد

اناهيتا جمشيدى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فروغ موسوى مقدم

فروغ موسوى مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدرضا فرخى

محمدرضا فرخى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسين ذوالفقارى برجوئى

حسين ذوالفقارى برجوئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرضيه كعب خيرى

مرضيه كعب خيرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كوثر سمائيلى

كوثر سمائيلى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدرضا جعفرى نژاد

محمدرضا جعفرى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مينا ابوعلى

مينا ابوعلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمد مباركى

محمد مباركى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
لادن شابونى

لادن شابونى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهاره خاشعى

بهاره خاشعى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زينب بغلانى

زينب بغلانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
منا عباسى نيا

منا عباسى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محسن سپندار

محسن سپندار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فاطمه رحيمى

فاطمه رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسنا درخشان

حسنا درخشان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هستى شعبانى نژاد

هستى شعبانى نژاد

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سجاد بچارى پور محمدى

سجاد بچارى پور محمدى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرضيه دشمن زيارى

مرضيه دشمن زيارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كيان ملك زاده

كيان ملك زاده

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نگار قنواتيان

نگار قنواتيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سروش اسديان

سروش اسديان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سيميندخت جمال پور مرغوب

سيميندخت جمال پور مرغوب

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه توكل

فاطمه توكل

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سنا صالحى كيا

سنا صالحى كيا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادق پاويز

صادق پاويز

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسين جلاليان

حسين جلاليان

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه غبيشاوى

فاطمه غبيشاوى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
معصومه شكارى

معصومه شكارى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حديث طاهرى

حديث طاهرى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيمين عبادى

سيمين عبادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ليلا غبيشاوى

ليلا غبيشاوى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ناديا علوانيان

ناديا علوانيان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ريحانه آنداژ

ريحانه آنداژ

طراحي صنعتي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
سارا سلمان دريس

سارا سلمان دريس

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهسا مقيميان

مهسا مقيميان

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاطمه جعفرى نژاد

فاطمه جعفرى نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كامياب كردزنگنه

كامياب كردزنگنه

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على واعظ تهرانى

على واعظ تهرانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على خليلى

على خليلى

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على رضا ديوانى خفايى

على رضا ديوانى خفايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمد امين قاسمى

محمد امين قاسمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسين قايدطاهرى

حسين قايدطاهرى

علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
الهام احمدى

الهام احمدى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمه موسوى

فاطمه موسوى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حمداله بيرمى

حمداله بيرمى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سوگند عبداله نژاد

سوگند عبداله نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرشاد تنگسيرى

فرشاد تنگسيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سرور زاهدى نيا

سرور زاهدى نيا

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه قناتى

فاطمه قناتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پژمان علمدارزاده

پژمان علمدارزاده

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نيلوفر قنواتى

نيلوفر قنواتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رفعت كشاورز

رفعت كشاورز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كبرى فارسى مدان

كبرى فارسى مدان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرضيه دولت خواه

مرضيه دولت خواه

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كيميا اكبرى

كيميا اكبرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ويدا معشورى

ويدا معشورى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ياسمن حسينى نژاد

ياسمن حسينى نژاد

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اشكان قنواتيان

اشكان قنواتيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احسان بهمنى دهكردى

احسان بهمنى دهكردى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدعلى باقرى

محمدعلى باقرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شميم اسكندريه سنجابى

شميم اسكندريه سنجابى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رزمين قنواتى

رزمين قنواتى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فاطمه رنجبر

فاطمه رنجبر

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمد جواد قنواتى

محمد جواد قنواتى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بيتا رزمخواه

بيتا رزمخواه

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عباس نعيم بغلانى

عباس نعيم بغلانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
الهه طلوع

الهه طلوع

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سرور افتخارنسب

سرور افتخارنسب

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ضحى آذرنيا

ضحى آذرنيا

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مريم زرگرى

مريم زرگرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهر-اصفهان /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فريبا غنام زاده

فريبا غنام زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرتضى ميناوى

مرتضى ميناوى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ساحله حاتمى مقدم

ساحله حاتمى مقدم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على آلبوغبيش

على آلبوغبيش

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كميل بدرقه

كميل بدرقه

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كوثر بحركانى

كوثر بحركانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آذين رفيع زاده

آذين رفيع زاده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
سروش نظارات

سروش نظارات

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا على زاده

زهرا على زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پروانه حسن پور

پروانه حسن پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شايان اشرف پور

شايان اشرف پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مريم قنواتى

مريم قنواتى

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد نژاد ركابى

محمد نژاد ركابى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نهال نوروزى

نهال نوروزى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شقايق احمدپور

شقايق احمدپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مليكا رفيعى

مليكا رفيعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عاطفه كريم زاده

عاطفه كريم زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ياسين عباس پور بحرانى

ياسين عباس پور بحرانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ساناز سرفراز

ساناز سرفراز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على روزعليپور

على روزعليپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سوده غلمانى

سوده غلمانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه عدالت

فاطمه عدالت

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرضيه روشنى

مرضيه روشنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سرور بشارت

سرور بشارت

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضا خدرى

رضا خدرى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه سهيلى

فاطمه سهيلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كوثر حياتى

كوثر حياتى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رويا زكوى

رويا زكوى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تهمينه دستان

تهمينه دستان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهتاب كيماسى

مهتاب كيماسى

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرضيه مهجوبى

مرضيه مهجوبى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عليرضا رحمانيان

عليرضا رحمانيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حميدرضا قنواتى

حميدرضا قنواتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميررضا مددى بندان

اميررضا مددى بندان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيروس كرم زاده اصل

سيروس كرم زاده اصل

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدى مرادى مهر

مهدى مرادى مهر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه السادات مستطاب

فاطمه السادات مستطاب

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نگار اسدى

نگار اسدى

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرضيه پليمى

مرضيه پليمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه تشكرى

فاطمه تشكرى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم پليمى

مريم پليمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين رفيعيان

حسين رفيعيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
معصومه چاروسايى

معصومه چاروسايى

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رويا محسناوى

رويا محسناوى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرتضى كمايى

مرتضى كمايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ياسمين افشار

ياسمين افشار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضا محمدى كرد عبدالهى

رضا محمدى كرد عبدالهى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دل آرا جاويدان

دل آرا جاويدان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمد طاهرى

احمد طاهرى

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خديجه سهيلى فرد

خديجه سهيلى فرد

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا حميدى

زهرا حميدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آيدا قاصد

آيدا قاصد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه بيرونى

فاطمه بيرونى

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه حياتى

فاطمه حياتى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آفاق عبادى

آفاق عبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فروزان حميد

فروزان حميد

علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هدى يارى دريس

هدى يارى دريس

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه شعبانى

فاطمه شعبانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فريبا عساكره

فريبا عساكره

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريسا طيبى

پريسا طيبى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرعلى عظيميان

اميرعلى عظيميان

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد ابوعلى

محمد ابوعلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباس آلبوعبادى

عباس آلبوعبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه افضلى

فاطمه افضلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهسا شريفات

مهسا شريفات

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا آلبوشكه

زهرا آلبوشكه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسحاق هليل

اسحاق هليل

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نگار طيبى

نگار طيبى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سورين شعبانى

سورين شعبانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرحسين مهدوى

اميرحسين مهدوى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرضيه خضارى نژاد

مرضيه خضارى نژاد

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرشيد صالحى بهبهانى

فرشيد صالحى بهبهانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معصومه درويشى

معصومه درويشى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه هليل

فاطمه هليل

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن ارجمند نيا

حسن ارجمند نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شبنم اكبرى يزدلى

شبنم اكبرى يزدلى

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سكينه گشتيل

سكينه گشتيل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مصطفى شيرازى

مصطفى شيرازى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سنا عبادى

سنا عبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه عبادى

فاطمه عبادى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميعاد بنى سعيد

ميعاد بنى سعيد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ندا آلبوغبيش

ندا آلبوغبيش

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نسترن قنواتى

نسترن قنواتى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرضيه همراز

مرضيه همراز

زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا نجفى

زهرا نجفى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
الهام فدائى

الهام فدائى

ارتباطتصويري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
پويان كريمى

پويان كريمى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
همايون قيصرى

همايون قيصرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه دريس

فاطمه دريس

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رويا آقاجرى

رويا آقاجرى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على عادل نژاد

على عادل نژاد

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد غلامى

محمد غلامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پدرام باورساد

پدرام باورساد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زينب احمدى

زينب احمدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كوثر سعيد زاده

كوثر سعيد زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عليرضا آلبوغبيش

عليرضا آلبوغبيش

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميرحسين اصلاح

اميرحسين اصلاح

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد ابراهيم حسينى

محمد ابراهيم حسينى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين بنى سعيد

حسين بنى سعيد

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه پيكانى

فاطمه پيكانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا تميمى

زهرا تميمى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بتول آلبوغبيش

بتول آلبوغبيش

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه بهبهانى اسلامى

فاطمه بهبهانى اسلامى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كوثر عبدالهى

كوثر عبدالهى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سارا احمدى

سارا احمدى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسين حميد

حسين حميد

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهدى موذن

مهدى موذن

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيوا مرادى شلال

شيوا مرادى شلال

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيده عاطفه موسوى

سيده عاطفه موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهرشاد ناصريان

مهرشاد ناصريان

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدامين شعبانى

محمدامين شعبانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهزاد هوشمند

بهزاد هوشمند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فرود فرجى

فرود فرجى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
امير احمدى

امير احمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اميد طاهرى

اميد طاهرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدحسين امينى

محمدحسين امينى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ريحانه اقتداريان

ريحانه اقتداريان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فريما فرامرزى

فريما فرامرزى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شايان نظارات

شايان نظارات

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عليرضا ابوعلى

عليرضا ابوعلى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مرضيه كمالى

مرضيه كمالى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
منا عبادى

منا عبادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مريم السادات طباطبايى

مريم السادات طباطبايى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مريم قائدى

مريم قائدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمد مالك اژدرى

محمد مالك اژدرى

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
على اكبر حلفى زاده فلاحى

على اكبر حلفى زاده فلاحى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رضا منصوريان

رضا منصوريان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مرضيه حنيف

مرضيه حنيف

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نيما حيدربيگ

نيما حيدربيگ

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمد رسولى دريس

محمد رسولى دريس

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمدحسن رييس قنواتى

محمدحسن رييس قنواتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
على مدهوش

على مدهوش

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فروغ ملايى

فروغ ملايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سارا شعبانى

سارا شعبانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عرفان شكوه نيا

عرفان شكوه نيا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فاطمه عتيقى

فاطمه عتيقى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 10:21:25 PM
Menu