سعادت شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سعادت شهر

زهرا هوشيار

زهرا هوشيار

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زهرا ايزدى

زهرا ايزدى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمود رحيمى كيا

محمود رحيمى كيا

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا جاويدى السعدى

زهرا جاويدى السعدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا نوروزى

زهرا نوروزى

تاريخ -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عاطفه رحيمى نژاد

عاطفه رحيمى نژاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين حسن شاهى

حسين حسن شاهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زهرا اسدى

زهرا اسدى

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فائزه اسدى

فائزه اسدى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نجمه هوشيار

نجمه هوشيار

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
احسان ميرزائى

احسان ميرزائى

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فاطمه قنبرى

فاطمه قنبرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 3:24:52 PM
Menu