داراب

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر داراب

مريم غلامپور

مريم غلامپور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زهرا فرحبخش

زهرا فرحبخش

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدحسن دهقانى

محمدحسن دهقانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فاطمه معروفى

فاطمه معروفى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فوزيه بيات

فوزيه بيات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پويان پورحسن

پويان پورحسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدامين ميرشكاران

محمدامين ميرشكاران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدعلى على خواه

محمدعلى على خواه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه فتحى

فاطمه فتحى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيدحسن صدريان

سيدحسن صدريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدرضا پاكدامن

محمدرضا پاكدامن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدمهدى رستمى

محمدمهدى رستمى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهره رمضان پور

زهره رمضان پور

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسين اخگر

حسين اخگر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سعيد خورسند

سعيد خورسند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدرضا افتخاريان

محمدرضا افتخاريان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهرا شكرگزار

زهرا شكرگزار

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عليرضا طالبى

عليرضا طالبى

فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سميه غفورى

سميه غفورى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه خسروى

فاطمه خسروى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه جبارى

فاطمه جبارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محدثه قائدى

محدثه قائدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمد صفرى

محمد صفرى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سينا فولادى

سينا فولادى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمد احمد زاده

محمد احمد زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
الهه غضنفرى

الهه غضنفرى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ريحانه خسروى مزيدى

ريحانه خسروى مزيدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
هادى كشاورز

هادى كشاورز

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بهاره شاهرخ

بهاره شاهرخ

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدامين بريزى

محمدامين بريزى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
امين درستكار

امين درستكار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رعنا حسن زاده

رعنا حسن زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهدى همتايى

مهدى همتايى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زهرا نوروزى

زهرا نوروزى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حسنيه دادبخش

حسنيه دادبخش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مرضيه فرهمند

مرضيه فرهمند

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پارميدا احمدى

پارميدا احمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضا كريمى مزيدى

رضا كريمى مزيدى

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سينا رستگار

سينا رستگار

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ايوب اسماعيلى

ايوب اسماعيلى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدجواد فرج پور

محمدجواد فرج پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نيلوفر جنابى

نيلوفر جنابى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محبوبه ناظمى

محبوبه ناظمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ندا مولازاده

ندا مولازاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرشيد رضوى

فرشيد رضوى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حامد خسروى

حامد خسروى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميده صالحى

حميده صالحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم رافت

مريم رافت

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محدثه نوابى

محدثه نوابى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدحسن كشاورز

محمدحسن كشاورز

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرزاد رضايى

فرزاد رضايى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد صفايى

محمد صفايى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهه محمدى

الهه محمدى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جواد خرمدل

جواد خرمدل

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جلال شكوه

جلال شكوه

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حليمه رزاقى

حليمه رزاقى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محسن قربانى

محسن قربانى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رخساره زارع

رخساره زارع

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدرضا دادگر

محمدرضا دادگر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ياسر راسخ

ياسر راسخ

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهاره خشنود

بهاره خشنود

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاطمه بيگى زاده

فاطمه بيگى زاده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
فاطمه مرتضوى

فاطمه مرتضوى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فردين غلامى

فردين غلامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم موسوى

مريم موسوى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه قنبرى

فاطمه قنبرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدابراهيم مرادى

محمدابراهيم مرادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرحسين آسوده

اميرحسين آسوده

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدجواد جعفرى

محمدجواد جعفرى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شكوفه نعمتى

شكوفه نعمتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محبوبه خسروى

محبوبه خسروى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شبنم نعمتى

شبنم نعمتى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جواد دماوند

جواد دماوند

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سارا زينل پور

سارا زينل پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدجواد هنرى

محمدجواد هنرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى عسكرى

مهدى عسكرى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه مرتضوى

فاطمه مرتضوى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه حسن پور خيرآبادى

فاطمه حسن پور خيرآبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آسيه صالحى

آسيه صالحى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدعلى شاكر

محمدعلى شاكر

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهره نوروزى

زهره نوروزى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آزاده رضايى

آزاده رضايى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابوطالب توكلى پور

ابوطالب توكلى پور

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نيلوفر نظرزاده

نيلوفر نظرزاده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
صديقه دلجو

صديقه دلجو

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدحسين رنجبر

محمدحسين رنجبر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عرفانه دلير

عرفانه دلير

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا منوچهرى

زهرا منوچهرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسما خراسانى

اسما خراسانى

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه صائم

فاطمه صائم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهاره جاهدى

بهاره جاهدى

علوم ومعارف قران -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سجاد رستگار

سجاد رستگار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آيسا كرمانى

آيسا كرمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امير رشيدى

امير رشيدى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هانيه قهرمانى

هانيه قهرمانى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضا بهرامى

رضا بهرامى

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه پناهنده

فاطمه پناهنده

اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زهرا رسولى

زهرا رسولى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعيد معتمدى

سعيد معتمدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عليرضا كريمپور

عليرضا كريمپور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين نوروزى

حسين نوروزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على دست پاك

على دست پاك

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرزانه فدائى

فرزانه فدائى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيدپارسا سيدى

سيدپارسا سيدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا زاهدى

زهرا زاهدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهه دهقان

الهه دهقان

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على آرميون

على آرميون

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا فدايى

زهرا فدايى

مهندسي پزشكي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضا صداقت

رضا صداقت

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه ايزدى

فاطمه ايزدى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مينا حق دوست

مينا حق دوست

حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حميدرضا مرشدى

حميدرضا مرشدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سيده بتول طالبى زاده

سيده بتول طالبى زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدرضا ايرج پور

احمدرضا ايرج پور

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمد رستگار

محمد رستگار

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسن شكارى گيسى

حسن شكارى گيسى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
روح الله شفيعى

روح الله شفيعى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدعلى عابدپور

محمدعلى عابدپور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جابر مشايخ

جابر مشايخ

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ابراهيم رستم پور

ابراهيم رستم پور

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
يعقوب عابدى زادگان

يعقوب عابدى زادگان

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زهره شاكر

زهره شاكر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 10:22:42 PM
Menu