آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آباده

مهدى حداد

مهدى حداد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
على نعمت الهى

على نعمت الهى

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

8سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
عرفانه نعمت الهى

عرفانه نعمت الهى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
شهاب آسيايى

شهاب آسيايى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

8سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
فرانك فرشيدى

فرانك فرشيدى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمد صادق صباحت

محمد صادق صباحت

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
فردين ايمانى

فردين ايمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
امير منصورى

امير منصورى

اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

6سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
محمدمهدى سليمى

محمدمهدى سليمى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فاطمه مسعودى

فاطمه مسعودى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زهرا بهى

زهرا بهى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نازنين نقيبى

نازنين نقيبى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
منيره برومند

منيره برومند

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فاطمه آرمند

فاطمه آرمند

فيزيك مهندسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فاطمه نيكو

فاطمه نيكو

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ميلاد قاسمى

ميلاد قاسمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ليلا برزگر

ليلا برزگر

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فروزان رجائى

فروزان رجائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمود دانشور

محمود دانشور

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمد امير نيكو

محمد امير نيكو

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كيوان خسروى

كيوان خسروى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پوريا يزدان شناس

پوريا يزدان شناس

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مجيد يوسفى

مجيد يوسفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
على نعمت الهى

على نعمت الهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حميد معصومى بوگر

حميد معصومى بوگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زهرا ابراهيمى

زهرا ابراهيمى

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مجيد نعمت الهى

مجيد نعمت الهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شهاب الدين صادقيان فر

شهاب الدين صادقيان فر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
وحيد معصومى بوگر

وحيد معصومى بوگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آيدا كرمى

آيدا كرمى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد امين كريمى

محمد امين كريمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد جواد كريمى

محمد جواد كريمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
احمد رضا كرمى

احمد رضا كرمى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدحسن صفى خانى

محمدحسن صفى خانى

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
امير سليمى

امير سليمى

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سعيد نعمت الهى

سعيد نعمت الهى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمد حسين عطارى

محمد حسين عطارى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گلناز ايزدى

گلناز ايزدى

روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
كيوان جنتى

كيوان جنتى

مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهرا نيك سر

زهرا نيك سر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فائزه صالحى

فائزه صالحى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محدثه يزدان پناه

محدثه يزدان پناه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حامد ناظم

حامد ناظم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدى جمالى

مهدى جمالى

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمد حسن سعادت

محمد حسن سعادت

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيد محمد رضا حسينى

سيد محمد رضا حسينى

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سحر عباسى نيا

سحر عباسى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عليرضا عبداله زاده

عليرضا عبداله زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كورش آئينه

كورش آئينه

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فائزه نعمت الهى

فائزه نعمت الهى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا شكيبائى

زهرا شكيبائى

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مريم تيمورى

مريم تيمورى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سعيده يزدانى

سعيده يزدانى

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
زهرا رعيتى

زهرا رعيتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احسان كياسى

احسان كياسى

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كيوان كيومرثى

كيوان كيومرثى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اعظم جهانى نژاد

اعظم جهانى نژاد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد صادق احمدى

محمد صادق احمدى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضوان ذاكرى

رضوان ذاكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
الهه رمضانى

الهه رمضانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بهاره ناصحى

بهاره ناصحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدى محمودى

مهدى محمودى

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاطمه خوش روزگار

فاطمه خوش روزگار

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا سبيلى

زهرا سبيلى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه صالحى

فاطمه صالحى

مهندسي معماري -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بابك صادقى بوگر

بابك صادقى بوگر

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مريم گلزارى

مريم گلزارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على نعيمى منش

على نعيمى منش

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سامان كريمى

سامان كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فائزه سادات مطهرى

فائزه سادات مطهرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
هومان دوقزلو

هومان دوقزلو

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مريم يزدان پناه

مريم يزدان پناه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه محسنى

فاطمه محسنى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه چتر آبنوس

فاطمه چتر آبنوس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مجازي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مهدى كنعانى

مهدى كنعانى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مريم دانشور

مريم دانشور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهرا يوسفى

زهرا يوسفى

حقوق -دانشگاه شيراز-مجازي

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمد مهدى ايزدى

محمد مهدى ايزدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه رنجكش

فاطمه رنجكش

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ياسين ثابت كوهنجانى

ياسين ثابت كوهنجانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حوريه اميدوارى جو

حوريه اميدوارى جو

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرضيه يعقوبى

مرضيه يعقوبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمد احمدى

محمد احمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمد رضا روستا

احمد رضا روستا

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
على جعفرى

على جعفرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرشاد عبدالهى

فرشاد عبدالهى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
وحيد طاهريان فر

وحيد طاهريان فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمد حسين كامياب

محمد حسين كامياب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فائزه يعقوبى

فائزه يعقوبى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امير جنتى

امير جنتى

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مريم توكلى

مريم توكلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حميد رضا پاسيار

حميد رضا پاسيار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدالله زينلى

عبدالله زينلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد جواد چشم چطر

محمد جواد چشم چطر

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حامد انصارى

حامد انصارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على شهيد پورى بوگر

على شهيد پورى بوگر

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد خسروانيان

محمد خسروانيان

علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سجاد منصورى

سجاد منصورى

مهندسي پزشكي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
الميرا عمويى

الميرا عمويى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عليرضا نيكبخت مباركه

عليرضا نيكبخت مباركه

نقاشي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
حديثه مقامى

حديثه مقامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا صالحى

زهرا صالحى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمد رضا يزدان شناس

محمد رضا يزدان شناس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زينب گل گلى

زينب گل گلى

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمد رضا روزبهى كيفته

محمد رضا روزبهى كيفته

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فائزه عزيزى

فائزه عزيزى

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد رضا پورپاكار

محمد رضا پورپاكار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مائده اكبرى

مائده اكبرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمد رضا روزبهى كيفته

احمد رضا روزبهى كيفته

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عاطفه محمدى

عاطفه محمدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
على زارعى كرد شولى

على زارعى كرد شولى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جابر نجفى

جابر نجفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين اسدى

حسين اسدى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد ارشادپور

محمد ارشادپور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سامان رضائى

سامان رضائى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميلاد امير آبادى

ميلاد امير آبادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حديثه همتى علم دارلو

حديثه همتى علم دارلو

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرشته رجائى رامشه

فرشته رجائى رامشه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمد نگهبانى

محمد نگهبانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهديه كاوه

مهديه كاوه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آيدا رحيمى

آيدا رحيمى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد على شيرازى

محمد على شيرازى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سيد حسين موسوى

سيد حسين موسوى

علوم اقتصادي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعيل سعادت

اسماعيل سعادت

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پدرام سرمدى

پدرام سرمدى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد نفر

محمد نفر

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كيميا كريمى

كيميا كريمى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پوريا وحدانى

پوريا وحدانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد حسين فيلى

محمد حسين فيلى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على فلاح

على فلاح

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهرام نظرى علمدارلو

بهرام نظرى علمدارلو

تاريخ -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پريسا نعمت الهى

پريسا نعمت الهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضا بهجت

رضا بهجت

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نازنين صالحى

نازنين صالحى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مژده صفائى

مژده صفائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرمان همتى

آرمان همتى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محبوبه كريمى زارچى

محبوبه كريمى زارچى

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاهين آسيايى

شاهين آسيايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امير صميمى

امير صميمى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه بهشتى خوى

فاطمه بهشتى خوى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد سليمى

محمد سليمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيد على جليلى

سيد على جليلى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرزانه سادات عظيمى

فرزانه سادات عظيمى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امير محمد رنجبر

امير محمد رنجبر

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نازنين زهرا كارگر

نازنين زهرا كارگر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرزانه زارع مهر آبادى

فرزانه زارع مهر آبادى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حديثه جهانى دوقزلو

حديثه جهانى دوقزلو

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاجر كريمى

هاجر كريمى

معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد رستگار

محمد رستگار

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد امين نجفى

محمد امين نجفى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مصطفى محرم

مصطفى محرم

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه تقوى نيا

فاطمه تقوى نيا

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد رضا هادى

محمد رضا هادى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هليا پرهامى

هليا پرهامى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهنام ايزدى

بهنام ايزدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه اميرى

فاطمه اميرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا كريمى

زهرا كريمى

مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زهرا اكبرى

زهرا اكبرى

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عليرضا حاجييان

عليرضا حاجييان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
راحله طالبى نيا

راحله طالبى نيا

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مصطفى حيدرپناه

مصطفى حيدرپناه

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مريم قاعدى

مريم قاعدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مسعود ابراهيمى

مسعود ابراهيمى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد فرخى

محمد فرخى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عباس ميرزاوندى

عباس ميرزاوندى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه اكبرى

فاطمه اكبرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدى يعقوبى

مهدى يعقوبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
الهام روستايى

الهام روستايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
راضيه حيدر پناه

راضيه حيدر پناه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
الهه سادات عظيمى نژاد

الهه سادات عظيمى نژاد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
فاطمه عباسى

فاطمه عباسى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 11:40:09 PM
Menu